La impresora 3D

DIYmaclet · desembre 2017

La impressora 3D
Ferramentes de fabricació digital

Laboratorio de Fabricación
C/ Poeta Carles Salvador, 8
96 015 1978 – 685 925 396
info@laboratoriodefabricacion.com

laboratoriodefabricacion.com
facebook / laboratoriodefabricacion
twitter / @labdefab

A aquesta edició del Benimaclet Entra i a les dues següents anem a veure cadascuna de les tres màquines de fabricació digital que constitueixen els tres eixos principals dels espais com el Laboratorio de Fabricación o Makerspaces arreu del món, la impressora 3D, el tall làser i el fresat CNC.

La primera màquina de la qual anem a parlar és la impressora 3D. Aquesta ha sigut una màquina que s’ha donat a conéixer gràcies als mitjans de comunicació, però sobretot gràcies a la gran comunitat de persones que han estat desenvolupant aquestes màquines de forma oberta i lliure (vegeu: RepRap), de tal forma que qualsevol persona siga capaç de fabricar-se una amb tota la informació que hi ha compartida a la xarxa i sense invertir massa diners en ella. També ha sigut revolucionària la tècnica de fabricació, que ens permet fer un univers infinit de peces i objectes.

Hem passat de tindre una dependència total als objectes predefinits i als recanvis estàndards que ens oferien les grans empreses de fabricació, a tindre llibertat total per poder fabricar l’objecte que necessitem, amb la forma i geometria que realment desitgem, pensant en el què i en el com. Aquesta màquina ens ha permés inclús fabricar peces de recanvi d’objectes antics que ja no es fabricaven, per tant, recuperant objectes que havien deixat de ser funcionals.

El control numèric (CNC) és la clau d’aquestes màquines, açò vol dir que és un ordinador qui mou la màquina de forma molt precisa, però no tot és automàtic. Nosaltres hem de fer i pensar el model 3D, o descarregar-ho fet per altra persona. Açò és com la fotografia, abans d’imprimir-la en paper cal disparar-la. El 3D s’ha de convertir en un codi que la màquina entenga, aquest codi s’anomena GCode, és una llista de coordinades per indicar a la impressora on s’ha de moure i posar plàstic per reproduir el model que hem fet prèviament.

El plàstic passa a través d’una punta metàl·lica que es calfa fins al punt de fusió, per tal que el plàstic que la impressora va dipositant es pegue amb el plàstic que hi havia abans, creant així la figura tridimensional.

Aquesta tecnologia sembla difícil a primera vista, però és molt accessible, hi ha un muntó de programes gratuïts de modelatge 3D (com el Tinkercad o el Blender), programes per preparar el GCode (com el Cura) i de control de la impressora 3D (com el Pronterface). Tot el que necessitem, junt amb una impressora 3D per poder fabricar les peces i objectes que vulgues.

Podem fabricar principalment peces de plàstic biodegradable d’una grandària xicoteta-mitjana amb suficient qualitat per a poder usar-les diàriament. La varietat de coses que es poden fabricar és il·limitada. Es poden fabricar peces de recanvi recuperant objectes com ja hem comentat, peces personalitzades i úniques, ja que la fabricació i modificació de formes són prou ràpides i no cal realitzar un procés molt costós per fabricar-les i també objectes originals i amb geometries diferents gràcies a la deposició de plàstic, ja que aquest és l’únic mètode de fabricació que ens permet fer estructures internes.

Les impressores 3D ja han fabricat pròtesis, màquines com les mateixes impressores 3D, jocs, qualsevol classe d’objecte decoratiu, robots, drons, accessoris de tot tipus per a altres aparells, joies, models per a l’ensenyança com a parts del cos humà o recanvis de peces trencades. En definitiva, prototips de tots els tipus, que en la majoria de casos es poden usar com a objecte final i funcional.

Segur que tens la teua pròpia idea per imprimir en 3D i fabricar-la tu mateix!

Laboratorio de Fabricación

També pot interessar-te