I Jornades Pro Refugiats

fent ciutat · març 2017

Jornades estatals de projectes d’autogestió per a persones refugiades en Espanya

11-12 de març
Institut Benlliure
Carrer del Convent dels Carmelites, 13

Inscriu-te: escuelaconalma.com
Pots fer la teua aportació econòmica a: jornadasRaise

Text: Escuela con almaObrim Fronteres
Imagen: Ana Penyas

Jornades estatals de projectes d’autogestió per a persones refugiades en Espanya

Els Projectes PAES (Projectes d’Autogestió i Equitat Social per a Persones Refugiades a Espanya)  es el marc referencial d’estes Jornades. Els objectius principals dels PAES son, per una banda, reunir tots els actors i actrius que, treballant junts, generen les bases per a convertir els projectes d’autogestió en una realitat. Per altra  banda, es tracta de potenciar el treball en xarxa a nivell nacional per al recolzament de  persones desplaçades i refugiades en Espanya.

El nostre país s´ha compromès a acollir 17.337 persones refugiades. Malauradament el govern espanyol sols n’ha acollit 979, un 5,6% del total de les persones  que ens havíem compromès a rebre i donar asil al nostre país.

La Unió Europea presta cobertura amb ajudes econòmiques  a les persones refugiades durant 1 any com a màxim. Al finalitzar aquest període hi ha un real alt risc de què estes persones queden novament en una situació de desemparo absolut. Un any és molt poc de temps per superar experiències vitals traumàtiques, aprendre un idioma totalment aliè al seu i trobar un treball que els permeta  gestionar les seues vides de forma autònoma.

I per pal·liar eixa crua realitat, l’Associació Nacional Pro Fundació “Escuela con Alma”, el col.lectiu valencià Obrim Fronteres amb la col·laboració de REAS han organitzat aquestes Jornades de Projectes d’Autogestió per a persones refugiades l’11 i 12 de Març a l’IES Benlliure, ací a València.  

Les jornades comptem amb la participació de persones refugiades i d’experts com ara:

  • Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret i Director de l’Institut de DDHH de la U.V.
  • Estanislao Naranjo Infante, Servici Jurídic Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.
  • Wael Horkos (Siria-Espanya) Delvin Arsan (Kurdistà-Suècia) refugiats.
  • Rania García, Presidenta de l’Associació Pro Fundació “Escuela con Alma”.

I també es realitzaran presentacions d’Experiències d’Èxit d’Interculturalitat, Taules de Debat en temes de sostenibilitat, cooperativisme, energies renovables, escoles taller per a la inserció sociolaboral de jovens desplaçats, Grups de Treball Multidisciplinaris en models alternatius d’autogestió, polítiques sostenibles… totes aquestes temàtiques abordades en 4 grups de treball diferenciats simultanis:

  • GRUP 1.- Joventut i adolescència refugiada
  • GRUP 2.- Projectes autogestionats en entorns rurals i urbans.
  • GRUP 3.- Dones refugiades i cooperativisme social.
  • GRUP 4.- Infantesa i educació.

Per a l’èxit d’estes Jornades resulta essencial la participació de persones refugiades treballant conjuntament amb valencians i valencianes que demostrem que VOLEM ACOLLIR!!


Escuela con Alma i 
Obrim Fronteres

També pot interessar-te