Cow Lost

BE de cine · setembre 2015

Realizar una peli Cow Lost y no arruinarse con el taller

Bé, el tipus és Jeff Mackenzie, però tots li diuen Alejandro Portaz. Nascut i criat a Albacete. Encara que resideix a València capital. I sí, té un poc de l’humor tontu- no heretat de la seua terra. Es va llicenciar en Belles Arts, és creatiu i improvisador. En Google hi ha fotos seues si escrius el seu nom. Es dedica a la direcció de cine i audiovisuals des de 2004 i no toca en cap banda de música, però ha creat marques i ha dirigit projectes d’entitat corporativa i publicitat, maquillatge FX per a curt- metratges i escrit un llibre de butxaca en llenguatge retro-absurd. Beu te verd i té barba pèl-roja.

Edats De 16 a 106 anys Duració 18 hores
Materials Tots inclosos Preu 75€

 

De què tracta? Si no t’has confós de taller, el mes que ve, assistiràs a un workshop de cine Cow Lost i del que es tracta és de donar-li la volta a la manera de pensar habitual quan ens referim directament al baix cost a l’hora de fer pel·lícules. Però tranquils, no és un curs de granja ni par- larem de vaques. Economitzar sí, però economitzar principalment per a contar. L’economia de recursos, mitjans, equip, elements narratius…, eliminar la palla, en definitiva. I ja que estem, economit- zar uns euros, encara que tot l’anterior ens portarà a açò. No es tracta de reduir dràsticament els plànols i dies de rodatge, conformar-nos amb el que hi ha en el nos- tre set i donar-li a gravar, sinó d’estudiar què és millor per a optimitzar un rodatge segons què vulguem contar.

Així que si et sents com una vaca perduda en els teus projectes cinematogràfics, lleva la palla que sobra en algunes propostes complexes i porta la teua vaca a pasturar.

Al llarg de cinc pràctiques repartides en dues jornades de taller, posarem límits i imprevistos a produccions partint de si- nopsi, situacions i imatges. A més, el taller obri les portes a què els alumnes porten seqüències de casa per analitzar-les entre tots.

El curs no explora la construcció de pel·lí- cules globals amb el seu desenvolupa- ment complet: Construir un guió amb les seues presentacions, girs, conflictes i resolucions no és fàcil. Tampoc s’explora la construcció profunda dels personatges. El taller es basa en plantejaments concrets sobre seqüències individuals, elements narratius, els punts de vista, la història en el fora de camp, la resolució d’imprevistos i alguns trucs de producció/construcció. Un manual cinematogràfic i monogràfic que s’articula des de la pràctica i la posada en comú sobre mètodes de fer cine, amb quins mitjans i per on començar-ho. Tot això basat en l’experiència com a espec- tador-autor del tipus que imparteix i des d’un angle amé i participatiu.

Alejandro Portaz

Consell de la iaia…

Es recomana tindre la ment activa a pro- postes, assumir riscos i creativitat. Impres- cindible emportar-se uns metres d’opti- misme i alguns paquets de treball en equip.

Açò va per a examen…

Cuida al teu equip i cuida’t, dóna’ls temps per a desconnectar, menjar-se una man- darina o prendre l’aire. I para les jornades almenys durant una horeta llarga per a menjar. Alimentats i descansats rendiran millor! I seran més feliços, t’ho assegure.

No et perdes…

Realizar una peli Cow Lost y no arruinarse con el taller
24 d’octubre 2015 , 10-21h

Reserva ja la teua plaça a…
Ochovideos / Caixa Fosca
c/ Enric Navarro, 1 baix
646 917 495
info@ochovideos.com
facebook /ochovideos

També pot interessar-te