Benimaclet Descansa

fent barri · desembre 2016

Benimaclet Descansa
Una nova iniciativa veïnal

facebook / BeniDescansa
twitter / @benidescansa
benimacletdescansa@gmail.com

L’ambient de proximitat del veïnatge de Benimaclet i la tranquil·litat són més pròpies d’un poble que d’una ciutat amb quasi 800 000 habitants. Aquestes són algunes de les qualitats que els veïns i veïnes valorem i per les quals seguim fent la nostra vida diària ací.

Però, des de fa ja alguns anys, els veïns i veïnes trobem dificultats per a agafar el son, alguns fins i tot han de prendre medicaments somnífers o es veuen obligats a moure els seus llits lluny de les finestres que donen al carrer. El problema radica principalment en l’ús irresponsable que fan algunes persones de l’espai col·lectiu que és la plaça de Benimaclet i els seus voltants. Una nit darrera l’altra, fins i tot entre setmana, nombrosos grups de joves s’amunteguen als carrers, deixant-los fets un desastre, bevent, cridant, tocant instruments fins a altes hores de la matinada, allargant la festa tant que els equips de neteja han d’esperar que buiden la plaça el matí següent per a poder començar a netejar.

D’aquesta situació insostenible naix el moviment Benimaclet Descansa, un grup de veïns que, cansats de la situació actual, decideixen buscar una solució. Un moviment que sorgeix des dels veïns i per als veïns.

Ens dividim en diversos grups, cadascun destinat a una tasca concreta per, en conjunt, solucionar el problema que se’ns planteja: Soroll, Botelló, Descentralització, Coordinació, Brutícia i Comunicació. L’equip de Soroll treballa per a disminuir el volum general en els carrers, evitar l’ús d’instruments i eliminar els concerts improvisats que es creen en hores de descans. L’equip de Botelló busca acabar amb la venda il·legal d’alcohol i altres substàncies al carrer. L’equip de Descentralització investiga la manera de disseminar les activitats d’oci que tenen lloc en la plaça i carrers contigus, buscant alternatives juntament amb altres associacions. L’equip de Coordinació està en contacte amb els serveis municipals com la policia o els de neteja per a millorar la coordinació entre tots els implicats. L’equip de Brutícia treballa per a mantenir els nivells bàsics de salubritat en els carrers, eliminant males

olors i fem. Finalment, l’equip de Comunicació intenta fer visible als mitjans de comunicació i al públic en general la situació que es viu en la plaça, per així aconseguir una major resposta ciutadana a aquest problema.

Quin és el nostre principal objectiu? Descansar, per això el nom del moviment. No volem eliminar la vida nocturna del barri, ja que entenem la necessitat que té Benimaclet de ser un lloc de trobada cultural i un espai per a l’oci. Però apel·lem a un oci que tinga en compte la seua repercussió en el veïnatge. Busquem solucions conjuntes a un problema que afecta a tot el barri, tant als que hi vivim com a aquella gent que promou un oci diferent, respectuós, i que es veu esguitada per aquesta mala fama que es projecta sobre ells. Volem que el barri torne a ser com era abans, un lloc social però respectant la vida diària, i sobretot nocturna, d’aquells que gaudim del meravellós barri que és Benimaclet.

Col·lectiu Benimaclet Descansa

També pot interessar-te