Pirogravat manual

Diymaclet · octubre 2016

Pirogravat manual
Fabrica els teus propis artefactes!

A la segona edició de DIYmaclet farem un gravador de fusta, un projecte fet al grup de treball del Laboratorio de Fabricación.

Aquest aparell funciona fent un curtcircuit entre les puntes de dues agulles de xeringa.
Açò crea una resistència que es calfa tant com per poder cremar fusta i, per tant, gravar-la com es pot veure a la imatge final.
El procés s’anomena pirogravat.

  • 2 agulles de xeringa
  • Vareta de fusta
  • Soldador i estany
  • Pila de 9V
  • Connector amb cables per a la pila
  • Fil
  • Pegament
  • Cinta aïllant i alicates

També pot interessar-te