orfheo

fent ciutat · abril 2017

orfheo
La teua comunitat cultural

orfheo.org
facebook / orfheo.org
info@orfheo.org

Presentació oficial del projecte
Dimarts 25 d’abril – 19h
Lloc: Las Naves
C/ Joan Verdeguer, 16

Valencià

Estar en contacte simplement per alguna cosa que ens agrada, per desitjos, passions o interessos, ja no és suficient; el món ens necessita pel que fem, pel que aportem. Actuar en l’àmbit local i pensar en xarxa globalment de forma col·laborativa és una oportunitat per a potenciar les nostres accions i crear noves possibilitats i enllaços. Significa promoure la cultura associativa com a creixement sostenible col·lectiu, en expansió, en moviment. Potser alguna vegada ho has pensat, però ara pot ser realitat. Imagina una gran comunitat cultural, el principi de la qual és senzill i potent: poder fer més coses junts que per separat.

Orfheo naix a Benimaclet i, des d’aquest barri, la idea s’estén a tota la ciutat de València i més enllà, sense límits ni confins. Creiem en universos de creativitat inclusius, estimulants, innovadors, tecnològics, d’integració social i d’unió. Creiem en una nova era, on el centre siga participar i compartir. Construïm noves formes de viure i tecnologies que faciliten l’intercanvi d’experiències i informació.

El projecte creix ràpidament i detecta la necessitat de potenciar i organitzar la cultura i facilitar el seu accés de forma universal. Després d’un intens treball, ara Orfheo es presenta en la seua primera versió per a tots aquells que ho desitgen.

La comunitat online orfheo.org evoluciona per a reflectir, connectar i gestionar tot l’univers artístic-cultural:

– Les persones poden compartir propostes artístiques de qualsevol disciplina, mostrar i proposar les seues creacions. Poden apuntar-se a convocatòries, compartir art i generar beneficis.

– Qualsevol tipus d’espai pot albergar art, donar difusió a les seues activitats, ser trobat en el mapa cultural i traure’n el màxim partit. Açò és perfecte per a espais culturals, comercials o particulars.

– Les organitzacions poden llançar convocatòries amb formularis personalitzats i accedir a la potent eina tecnològica de gestió, la qual permet consultar, organitzar i creuar, en un programa interactiu, totes les dades rebudes, de manera ràpida i senzilla. És ideal per a tots els processos d’organització. Per a grans esdeveniments, per a col·lectius, associacions, federacions, festivals, fires, museus, ONGs, fundacions, revistes, empreses, institucions, …

– El gran públic pot accedir a una font ordenada d’informació, navegar entre projectes, trobar activitats, inspirar-se i participar. És una plataforma no solament per a crear sinó per a observar cultura, que es pot descobrir a través de perfils i enllaços.

El projecte evoluciona per a convertir-se en una xarxa social diferent, per a persones que volen promoure, mitjançant projectes artístics-culturals, valors importants que estan a la base d’una relació, d’un xicotet grup o d’una gran comunitat. Tot pren força des de l’art, a través d’accions amb capacitat transformadora. Orfheo és la veu d’aquesta gent que crea i comparteix, la veu de qui vol fer i expressar.

El 25 d’abril a Las Naves, es presentarà Orfheo a la ciutat, a totes les persones que desitgen apropar-s’hi i descobrir amb més atenció allò que fa d’aquest projecte una realitat.

Equip Orfheo

Castellà

Estar en contacto simplemente por algo que nos gusta, por deseos, pasiones, o intereses, ya no es suficiente, el mundo nos necesita por lo que hacemos, por lo que aportamos.  Actuar a nivel local y pensar en red globalmente de forma colaborativa es una oportunidad para potenciar nuestras acciones y crear nuevas posibilidades y enlaces.  Significa promover la cultura asociativa como crecimiento sostenible colectivo, en expansión, en movimiento.Quizá alguna vez lo has pensado, pero ahora puede ser realidad. Imagina una gran comunidad cultural cuyo principio es simple y potente:  poder hacer más cosas juntos que por separado.

Nace desde el barrio de Benimaclet “orfheo” una idea que se extiende a toda la ciudad de Valencia, y más allá, sin límites y confines.

Creemos en universos de creatividad, inclusivos, estimulantes, innovadores, tecnológicos, de integración social y de unión. Creemos en una nueva era, donde el centro sea participar y compartir. Construimos nuevas formas de vivir y tecnologías que permitan el fácil intercambio de experiencias e información.

El proyecto crece rápidamente y detecta la necesidad de potenciar y organizar la cultura y facilitar su acceso de forma universal. Después de un intenso trabajo, ahora orfheo se presenta en su primera versión para todos aquellos que lo deseen.

La comunidad online orfheo.org se desarolla para reflejar, conectar y gestionar todo el universo artístico-cultural:

  • Las personas pueden compartir propuestas artisticas de cualquier disciplina, mostrar y proponer sus creaciones. Pueden apuntarse en convocatorias, compartir arte y generar beneficios.
  • Cualquier tipo de espacio puede albergar arte, dar difusión a sus actividades, ser encontrado en el mapa cultural y sacar el máximo partido. Perfectos para espacios culturales, comerciales o particulares.
  • Las organizaciones pueden lanzar convocatorias con formularios personalizados y acceder a la potente herramienta tecnológica de gestión. Esta permite consultar, organizar y cruzar en un programa interactivo todos los datos recibidos de manera rápida y sencilla.  Ideal para todos los procesos de organización. Para grandes eventos. Para colectivos, asociaciones, federaciones, festivales, ferias, museos, ONG, fundaciones, revistas, empresas, instituciones…  
  • El gran público puede acceder a una fuente ordenada de información, navegar entre proyectos, encontrar actividades, inspirarse y participar.  Una plataforma no solo para crear sino para observar cultura, que se puede descubrir a través de perfiles y enlaces.

El proyecto evoluciona para ser una red social diferente, para personas que quieren promover, a través de proyectos artísticos-culturales, valores importantes que están a la base de una relación, de una pequeño grupo o de una gran comunidad.  Todo toma fuerza desde el arte, a través acciones con capacidad transformadora. Orfheo es la voz de esta gente que crea y comparte, la voz de quién quiere hacer y expresar.

EL 25 de abril en Las Naves – Espai de innovacion y creacion, se presentará oficialmente orfheo a la ciudad, a todas las personas que deseen acercarse  y descubrir con más atención lo que hace de este proyecto una realidad.

També pot interessar-te