La degradació de la Sanitat Pública

La avv comunica · març 2018

La degradació de la Sanitat Pública
El tresor que estem perdent

Article d’Antonio Pérez – AVV Benimaclet

L’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet comunica
Reunions obertes de la Junta: tots els dijous a les 20:00h

Av. Valladolid 42

El nou Centre de Salut Alfauir està inclòs dins de la Zona Bàsica de Salut de Benimaclet d’acord amb el que estableix al mapa sanitari vigent, pel que ha de considerar-se com a centre complementari del Centre de Benimaclet i compartir així els recursos. Això es tradueix en el fet que no disposem del servei d’urgències, Punt d’Assistència Sanitària (PAS), que se’ns havia promés i que, a més, el centre està completament equipat per fer-lo servir en eixe sentit i així reduir les Urgències a l’Hospital Clínic.

El problema principal és la falta de personal sanitari, ja que han repartit la plantilla entre els dos centres, però hi ha un col·lapse per l’augment de Targetes SIP i encara no han sigut capaços de donar una solució a les nostres demandes. Es van prometre huit nous professionals i només han sigut contractats dos en el nou centre. A més, es va sol·licitar de manera insistent que es col·locara un/a treballador/a social a cada centre i només hi ha un a càrrec dels dos centres. Açò és una situació insostenible.

Sol·licitem a totes les persones que no hagen sigut ben ateses que realitzen un escrit posant una reclamació

Hem d’aconseguir que siga un Centre de Salut independent i no auxiliar al de Benimaclet, per això sol·licitem a totes les persones que no hagen sigut ben ateses que realitzen un escrit posant una reclamació i que ho presenten al Centre de Salut.

Temes que s’han  de millorar:

  • Creació de més llocs d’Infermeria.
  • Augmentar l’horari de la comare (actualment tan sols va dos dies per setmana).
  • Millora de la senyalització i dels panells informatius.
  • Creació d’aparcament per a ambulàncies.
  • Atenció mèdica també els dissabtes.
  • Augment de personal mèdic per a cobrir baixes i/o visites a domicili.
  • Augment de l’horari de Pediatria a les vesprades.

També volem incidir en l’estat de l’Hospital Clínic, amuntegat no solament en les Urgències, sinó amb múltiples problemes d’espai i de plantilla. És completament prioritari que des del govern es prenguen mesures urgents per a dur a terme les obres necessàries per al seu condicionament i millorar així tots els seus serveis.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet seguirem  tractant de solucionar tots aquests problemes que són constància de la pèrdua que anem suportant de les retallades a la nostra Sanitat Pública, la qual cosa repercuteix  primer en els usuaris i, després,  en els professionals que no poden atendre com voldrien.

Volem destacar l’alta professionalitat de les plantilles de tots dos centres, els qui s’esforcen dia a dia per a pal·liar totes les deficiències que patim en la que hauria de ser una Sanitat pública, universal i gratuïta.

Antonio Pérez
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet.

També pot interessar-te