Shen Yi

BE aprén · octubre 2015

The best Kung Fu in the Independent Caliphate of Benimaclet

shenyivalencia.com
facebook / shenyi.valencia

No et perdes…
Shen Yi
Escola de Kung Fu i arts marcials
C/ d’Albocàsser, 6
685 44 45 34

En Benimaclet és probable que hages pas- sat per davant d’una escola de Kung Fu tradicional sense haver-te’n adonat. Les úniques pistes són unes lletres xineses i un cartell a l’estil de les pelis de Kung Fu. El gimnàs és tan senzill que costa creure que haja produït uns quants campions nacio- nals. Dins, sembla un món paral·lel on so- nen termes xinesos i hòsties ben donades. Els alumnes mediten, fan formes o guan- tean amb la motivació que els dóna el pro- fessor de nacionalitat belga, Johan Duquet.

El que tots volem saber: Vas aprendre en un monestir? Vaig estar en algun monestir, però de turista. La idea és romàntica però errònia. Encara que amb el temps que dedique a classes i entrenar, a voltes semble un monjo.

Llavors on? Vaig començar a Bèlgica amb un professor que convidava regularment a monjos de Shaolin. Però l’etapa més im- portant va començar el 2007 quan vaig es- tar per primera vegada a Xina per a apren- dre Taijí del mestre Fu NengBin.

Com l’entenies? Saps xinés? Vaig apren- dre per no tenir una altra opció. En reali- tat era molt fàcil entendre al meu mestre: ‘Així, no… així’ PUM i estava en el sòl…

Però no deies Taijí? Sí, poca gent sap que el Taijí és un art marcial pràctic. Jo vaig tenir la gran sort d’arribar quan el mestre va començar a preparar als seus nebots per a ser professors. Entrenàvem de dilluns a dissabte entre 8 i 10 hores diàries i tres quartes parts del temps ens dedicàvem al combat. La resta era per a meditar i apren- dre formes. El tercer any es van ajuntar 4 alumnes més.

Quantes vegades vas estar? Vaig estar 7 anys consecutius durant 2 o 3 mesos d’es- tiu. Prou per a veure com va canviar el po- ble. Va passar de no estar asfaltat a tindre Wifi. Els 4 primers estius van ser els més durs i els 2 últims donava jo les sessions per a competició de combat.

Ja que parles de competició. Vas compe- tir a Xina? Sí, vaig competir en formes i combat en la competició de Taijí més im- portant de Xina (Jiaozuo) els anys 2009, 2011 i 2013 i vaig aconseguir un total de 7 premis.

Saps altres estils de Kung Fu? Sóc ‘alum- ne de portes tancades’ del mestre Luo Dexiu de Taiwan per a Bagua i Xingyi. Tots dos estils tenen les seues formes i aplica- cions per a l’autodefensa. El Bagua és molt elegant amb molts cercles i espirals mentre Xingyi és un estil directe i agressiu.

I no et fas un embolic practicant diver- sos estils? No, perquè els vaig aprendre un després de l’altre i vaig entendre que es ba- sen en els mateixos principis.

Aleshores a què m’apunte? Depén del que més t’agrade. El meu objectiu és oferir tots els aspectes del Kung Fu tradicional des de la meditació i la salut fins al combat. Els més frikis poden entrenar fins a 7/8 hores al dia, o tries una sola opció. Pot ser apren- dre les formes de Taijí, Bagua, Xingyi i/o Shaolin, o el combat esportiu (Sanda i San- da per a MMA) o si només vols posar-te en forma, faig unes sessions anomenades Old Skool Workout.

Doncs hem de provar-ho. I encara que no t’apuntes, la porta sempre està oberta per a prendre un bon te.

Johan Duquet
foto: Rafa Blanca

També pot interessar-te