Amivera

fent ciutat · març 2017

Perquè els somnis són possibles
Els Horts d’Amivera


facebook/proyectoamivera
facebook/Los-Huertos-de-Amivera

Valencià

Perquè els somnis són possibles.

Amivera és la història de 6 dones que tenien una visió diferent de la vida i van decidir apostar per crear el seu propi camí a través de l’acció.

Van ser molts els moments d’imaginar un espai comú on viure, crear, compartir i sobretot ser felices. No va ser fins a l’Octubre de 2014, quan va sorgir l’oportunitat d’adquirir la cessió d’una alqueria situada a l’Horta d’Alboraia i ens convertirem en Masoveres durant 20 anys a canvi de la seua rehabilitació.

A partir d’aquest moment iniciem un projecte vital que va canviar completament les nostres vides.

Per què ho fem?

Amivera naix de la necessitat de despertar davant un món que no ens convenç.

Considerem que ens trobem en una societat capitalista i en crisi de valors, lluites de poders, desigualtats i així la llista inesgotable del llegat que anem a deixar-los als nostres fills.

La pressió social estructural ens crea un marc normatiu inapel·lable i ens exigeix submissió sistemàtica en benefici de l’eficiència del conjunt i la productivitat. Som portats pel curs de la vida i ens limitem a seguir pautes imposades per a no ser triturats per la màquina social.

La supervivència individual, la frustració i la depressió s’han convertit en una cosa ja normal en els nostres dies i no sembla que no hi hage cabuda per a l’experimentació ètica i la recerca d’eixides o alternatives originals, lliures i humanitzades.

Des de Amivera creiem en la necessitat de treballar nous valors d’una forma més social, igualitària i inclusiva; així com el desenvolupament d’hàbits més saludables i sostenibles amb el medi ambient.

On estem?

Una de les raons més importants que mou aquest projecte, és l’oportunitat de formar part de la repoblació, rehabilitació i conservació de l’Horta de València.

Entre 1956 i 2011 han desaparegut dos terços de l’Horta de València, un 64% de la superfície dedicada a ella: ha passat de 15.000 a 6.000 hectàrees en 50 anys.

Creiem en la recuperació de l’Horta i els seus oficis tradicionals com a eina educativa, creació d’ocupació i desenvolupament personal a través de l’ús d’horts urbans, tallers, activitats mediambientals o intercanvi de coneixements i bones pràctiques. D’ací naix l’associació Els Horts de Amivera que duu a terme aquestes iniciatives.

Ara com ara

Des que tot açò va començar, han passat ja més de dos anys plens de tot tipus d’emocions, passant per tot tipus d’imprevists que no esperàvem trobar. Perquè quan tries un camí diferent, la teua vida canvia dia a dia.

I ací seguim i seguirem, doncs la major obra que estem construint és la pròpia experiència de viure aquest procés no es tracta tan sols posar rajoles, sinó traure força dia a dia, conservar la il·lusió, sobrepassar dificultats i trobar solucions als problemes que apareixen. És un procés d’aprenentatge, creixement i descobriment personal. I és que res és possible quan estàs sola i solament el conjunt pot canviar les coses.

Per tot açò, solament queda donar les gràcies a totes les persones que fan possible aquest projecte i creuen que tot allò que somiem és possible.

Cristina Corretja i Irina Martínez.

Castellà

Por que los sueños son posibles

Amivera  es la historia de 6 mujeres que tenían una visión diferente de la vida y decidieron apostar por crear su propio camino a través de la acción.

Fueron muchos los momentos de imaginar un espacio común donde vivir, crear, compartir y sobretodo ser felices. No fue hasta Octubre de 2014, cuando surgió la oportunidad de adquirir la cesión de una alquería ubicada en la Huerta de Alboraya, convirtiéndonos en Masoveras de la misma durante 20 años a cambio de su rehabilitación.

A partir de este momento iniciamos un proyecto vital que cambió completamente nuestras vidas.

¿Por qué lo hacemos?

Amivera nace de la necesidad de despertar ante un mundo que no nos convence.

Consideramos que  nos encontramos en una sociedad capitalista y en crisis de valores,  luchas de poderes, desigualdades y así la lista interminable del legado que vamos a dejarles a nuestros hijos.

La presión social estructural nos crea un marco normativo inapelable y nos exige sumisión sistemática en beneficio de la eficiencia del conjunto y la productividad. Somos llevados por el curso de la vida y nos limitamos a seguir pautas impuestas para no ser triturados por la máquina social.

La supervivencia individual, la frustración y la depresión se han convertido en algo ya normal en nuestros días y no parece haber cabida a la experimentación ética y a la búsqueda de salidas o alternativas originales, libres y humanizadas.

Desde Amivera creemos en la necesidad de trabajar nuevos valores  de una forma más social, igualitaria e inclusiva; así como el desarrollo de hábitos más saludables y sostenibles con el medioambiente.

¿Dónde estamos?

Una de las razones más importantes que mueve este proyecto, es la oportunidad de formar parte de la repoblación, rehabilitación y conservación de la Huerta de Valencia.

Entre 1956 y 2011 han desaparecido dos tercios de la Huerta de Valencia, un 64% de la superficie dedicada a ella: ha pasado de 15.000 a 6.000 hectáreas en 50 años.

Creemos en la recuperación de la Huerta y sus oficios tradicionales como herramienta educativa, creación de empleo y desarrollo personal  a través del uso de huertos urbanos, talleres, actividades medioambientales o intercambio de conocimientos y buenas prácticas. De aquí nace la asociación Los Huertos de Amivera que lleva a cabo estas iniciativas.

Hoy por hoy

Desde que todo esto comenzó, han pasado ya más de dos años llenos de todo tipo de emociones, pasando por todo tipo de imprevistos que no esperábamos encontrar. Porque cuando eliges un camino diferente, tu vida cambia día a día.

Y aquí seguimos y seguiremos, pues la mayor obra que estamos construyendo es la propia experiencia de vivir este proceso. No se trata tan sólo poner ladrillos, sino sacar fuerza día a día, conservar la ilusión, sobrepasar dificultades y encontrar soluciones a los problemas que aparecen. Es un proceso de aprendizaje, crecimiento y descubrimiento personal. Y es que nada es posible cuando estás sola y solo el conjunto puede cambiar las cosas.

Por todo ello, solo  queda darle gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto y  creen que todo aquello que soñamos, es posible.


Cristina Corretja i Irina Martínez.

També pot interessar-te