Experimentació Plàstica

BE aprén · desembre 2015

Taller d’Experimentació Plàstica
Dimarts 17:30 – 20:30h

Escuela MEME
C/ Poeta Ricard Sanmartí, 7
facebook / Escuela Meme
www.escuelameme.com

Inscripcions i reserves a…
escuelameme@gmail.com
678970015
facebook / Espacio Otro

Text i fotos: Pat Lemos

Pat Lemos

Arribada des de l’Atlàntic, visc i cresc a la costa de llevant des de fa anys. Em vaig llicenciar en Belles Arts a la ciutat de València, lloc que m’ha brindat mol- tes de les meues experiències professio- nals com a professora d’arts plàstiques i tallerista, entre altres. Com a artista, crec més en la creació que en la produc- ció. Crec en l’art com un assaig per a tractar amb el món.

www.patlemos.blogspot.com
facebook / Pat Lemos

Valencià

“No hi ha cosa tal com un espai buit o un temps buit; sempre hi ha alguna cosa a veure, alguna cosa que sentir”
John Cage

Una vegada em van dir que tot és pintura; tot el que veiem i rodeja els nostres dies. És una creença que mai he abandonat, que l’art és, per damunt de totes les coses, un filtre a través del qual veure la vida. Una manera de sentir, d’expressar i canalitzar les nostres emocions, de comunicar i arribar a l’altre. Basantse en aquesta idea, fa anys que em nodrisc i aprenc de la docència, un àmbit que ara m’ofereix la possibilitat d’impartir el taller d’expe- rimentació plàstica per adults a l’Escuela Meme. Una proposta per a explorar i fer el que no fem. Per a donar curs a la nostra curiositat en el marc inigualable de l’anti- ga alqueria que hui acull a l’escola d’arts i oficis de Benimaclet.

Trencant amb la noció de bellesa occidental i la figura del geni, abordem diferents tècniques, sempre de manera distesa i depenent de l’interés de cada participant. La llum, la pintura, el dibuix, el collage, la fotografia o la instal·lació seran algunes de les nostres eines al llarg del curs. El retrat i l’autoretrat, la família i la memòria, el doble, el paisatge, l’espai imaginari, la deriva i el caminar seran alguns dels temes que ocuparan les nostres trobades.

Un espai-temps per a ser lliures. Per a iniciarse en el món de l’art i la creació o per a aprofundir i concentrar-se en projectes personals.

Una vegada al mes proposarem un taller puntual i obert a qualsevol persona, oferint així la possibilitat de gaudir de tres hores de descobriment i aprenentatge entorn d’una proposta temàtica, sense el compromís mensual.

El taller –tant el permanent com el puntual– requereix una participació activa i conscient. Sentir, reflexionar, qüestionar, debatre i decidir seran alguns dels ingredients per a un procés creatiu fèrtil i honest. Un procés en què cadascun de nosaltres es trasllada d’imatges interiors a visions pictòriques, del dolor real al color, del verbal al simbòlic. Una experiència per a expressar amb imatges tot l’inexplicable a les paraules.

Un espai sagrat. Un espacio Otro.

Castellano

“No existe cosa tal como un espacio vacío o un tiempo vacío; siempre hay algo que ver, algo que oír”.
John Cage

Una vez me dijeron que todo es pintura; todo lo que vemos y rodea nuestros días. Es una creencia que nunca he abandonado, que el arte es, sobre todas las cosas, un filtro a través del cual ver la vida. Una manera de sentir, de expresar y canalizar nuestras emociones, de comunicar y llegar al otro. En base a esta idea hace años que me nutro y aprendo de la docencia, un ámbito que ahora me ofrece la posibilidad de impartir el taller de experimentación plástica para adultos en la Escuela Meme. Una propuesta para explorar y hacer lo que no hacemos. Para dar rienda suelta a nuestra curiosidad en el marco inigualable de la antigua alquería que hoy acoge a la escuela de artes y oficios de Benimaclet.

Rompiendo con la noción de belleza occidental y la figura del genio, abordamos distintas técnicas, siempre de manera distendida y dependiendo del interés de cada participante. La luz, la pintura, el dibujo, el collage, la fotografía o la instalación serán algunas de nuestras herramientas a lo largo del curso. El retrato y el autorretrato, la familia y la memoria, el doble, el paisaje, el espacio imaginario, la deriva y el caminar serán algunos de los temas que ocuparán los encuentros.

Un espacio-tiempo para ser libres. Para iniciarse en el mundo del arte y la creación o para profundizar y concentrarse en proyectos personales.

Una vez al mes proponemos un taller puntual y abierto a cualquiera. Ofreciendo así la posibilidad de disfrutar de tres horas de descubrimiento y aprendizaje en torno a una propuesta temática, sin el compromiso mensual.

El taller –tanto el permanente como el puntual – requiere de una participación activa y consciente. Sentir, reflexionar, cuestionar, debatir y decidir serán algunos de los ingredientes para un proceso creativo fértil y honesto. Un proceso en el que uno se traslada de imágenes interiores a visiones pictóricas, del dolor real al color, de lo verbal a lo simbólico. Una experiencia para expresar con imágenes todo aquello inexplicable a las palabras.

Un espacio sagrado. Un espacio Otro.

També pot interessar-te