Cabanyal horta

fent ciutat · octubre 2016

Cabanyal horta
La transformació col·lectiva. 
Recuperar el barri per a totes

cabanyalhorta.wixsite.com/cabanyalhorta
facebook.com/cabanyalhorta
@CabanyalHorta
twitter.com/CabanyalHorta

La transformació col·lectiva
Recuperar el barri per a totes

En El Cabanyal, igual que en la resta de València o altres grans ciutats, no es cultiven els aliments que es consumixen. El seu cinturó agrícola es destina en la seua major part a l’exportació i distribució a grans superfícies multinacionals, la qual cosa causa la deslocalització. Cabanyal Horta Km0 te l’objectiu de que el barri genere part dels aliments que consumeix.

El nostre punt de partida està situat a “El Clot”, potser una de les zones més representatives de la sobre exposició i espoliació a la qual s’han vist sotmesos els veïns del barri del Cabanyal. Aquest bloc ha resultat ser l’últim vestigi de l’entramat de cabanyes que ho circumdava i l’únic refugi per a les famílies gitanes que ho habiten, amb un fort arrelament al barri. Les veus de “El Clot” parlen d’un nou començament, de restablir la vida digna dels seus ocupants i de ser una potent arma d’integració social activa.

Fruit d’aquestes inquietuds, sorgix la idea de crear un model de desenvolupament sostenible per al barri del Cabanyal amb una base teòrica sustentada per estudis realitzats per l’OMS, Harvard, MIT, Postcarbon, Resilience Cities o el projecte “*Food Smart City” de les universitats britàniques del West Mindlands.

La nostra proposta té lóbjectiu de generar un canvi creatiu integral, sa I sostenible, remodelant un espai public degradat proper a la població del barri perquè s’empoderen, ho sentin com a propi tant des de la gestió compartida, usos, aprofitament I perquè no, des de la generació d’auto ocupació I la consecució de la sobirania alimentària de les families del Cabanyal. Però, principalment és un punt de trobada social.

S’ha plantejat el disseny des dels principis ètics (cuidar a les persones, cuidar el medi ambient). Un projecte de transformació d’aquestes característiques no es pot dur a terme sense fer-nos còmplices de las necessitats de l’entorn; pel que volem integrar aquests horts amb parcs infantils, bosc d’aliments, zones d’oci, àrees de reunió per a col·lectius i col·legis amb espais ornamentals que fomenten la pol·linització. Així, a més de contribuir a la transformació del barri, pretenem crear un entorn de conscienciació i integraciò. A més, ajuda a reconnectar amb la Terra.

En 10 mesos d’acció ciutadana s’han aconseguit traure 10.000 kilos de runa. I el que ens queda!

Hem començat la construcció d’unes quantes zones de cultiu, especialment dedicades a dos col·legis del barri (Educaciò Especial Ruiz Jimenez i Santiago Apostol) que este curs s’iniciaran en l’agricultura urbana. Volem ser veu activa de la consciència eco i el moviment de decreixement a què sense remei ens veiem abocats i ser capaços de mostrar opcions de vida i gestió alternatives.

El projecte es du a terme amb la co col·laboració de voluntaris i veïnes que desinteressadament han accedit a aportar el seu esforç al pro comú. Per mitjà désmorzars, donacions, reciclatge, cursos I esdeveniments d’autogestió col·laborarem financerament a la recuperació de l’espai. Al voltant de 20 persones s’alternen ja en jornades de recuperació de léspai. I el nombre de persones interessades no para de créixer conforme es va comprenent la necessitat d’un projecte d’estes característiques en el barri.

FDO: @CabanyalHorta

També pot interessar-te