Benimaclet ès futur

fent barri · octubre 2016

foto: estudio Menta

BENIMACLET ÈS FUTUR
Estratègia Integral participativa per al barri de Benimaclet

Ara, tenim l´oportunitat de influir en el nostre futur!
Esperem la teua participació, pots vindre als tallers o directament fer·nos arribar les teues opinions al mail

benimacletesfutur@gmail.com
benimacletesfutur.valencia.es
facebook.com/benimacletesfutur
issuu.com/benimacletesfutur

Aquesta tardor el barri de Benimaclet està d’en-hora-bona: l’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana ha posat en marxa un procés participatiu en tres barris de la ciutat, com a proba pilot: Nazaret, Orriols y Benimaclet.

L’objectiu del procés de participació ciutadana que es presenta és el de consensuar el futur del barri des de la reflexió col·lectiva, analitzant les necessitats i demandes de la ciutadania a través d´espais de debat oberts que ens permeten connectar amb la sensibilitat del barri.

Durant el procés s´establiran propostes i estratègies futures que milloren la qualitat de vida dels veïns atenent a la singularitat del barri.

Aquest procés està dirigit pel col·lectiu “Benimaclet ès futur”, format per els tres equips guanyadors del concurs de idees sobre el PAI Benimaclet Est, i coordinat per el arquitecte Arturo Sanz. Tots el col·lectius, associacions, grups, veïns i veïnes, amics del barri estan convidats a participar en el tallers que es convocaran durant el mesos de Novembre i Decembre i a on es plantejaran preguntes con aquestes:

Còm t´imagines el barri? Penses que pot ser mes habitable?

Còm et mous pel barri? en cotxe? en bici? caminant? Es pot millorar la teua mobilitat?

Quin model de comerç penses que t´agradaria?

Què penses sobre l’oci (festes, bars i terrasses, botelló…) en el nostre barri?

Còm creus que ha de créixer el barri en el PAI Benimaclet Est?

Tenim que mantindre el vincle encara existent entre la ciutat i l´horta?

En definitiva: còm vols que siga Benimaclet en el futur?

L’Estratègia no és una finalitat en sí mateixa, sinó un instrument que serà capaç de detectar les prioritats al barri i proporcionarà les eines adequades per a la presa de decisions i execució, durant els pròxims anys, d’una sèrie d’actuacions dirigides a millorar la qualitat de vida dels veïns de Benimaclet.

Fins ara les decisions urbanes han sigut preses desde dalt, sense una reflexió profunda i sense tindre en compte al veïnat. Una mostra d’esta manera de fer és el disseny del PAI que estava previst construir i que obeïa a esquemes urbanístics, al nostre parer, obsolets: continuació del viari de la ciutat sense tindre en compte la topografia de l’horta (la qual cosa comporta l’eliminació de camins, sèquies, alqueries… i l’enterrament de l´horta al elevar la cota d’urbanització entre 1 y 2 metres), segregació estricta d’equipaments públics i edificabilitat bolcada a la Ronda Nord.

Aquesta imatge virtual del PAI mostra quines haurien segut els resultats d’aquesta forma de construir/destruir ciutat.

També pot interessar-te