Acord de Mediació per a tot el barri de Benimaclet

BE fent barrio · octubre 2015

Què és la mediació?

En llatí, mediato significa el punt mitjà. Per a nosaltres, és parlar d’un art; el de conciliar, propiciar, proposar, facilitar, solucionar, negociar; posar en comuni- cació a dos parts que no es volen comu- nicar per aconseguir un conveni pacífic

Exemples

– Un veí o veïna lloga un pis i no li pa- guen. El mediador parlarà en les dues parts per trobar la millor solució.
– Una comunitat de veïns i veïnes que tenen uns habitatges que no paguen les despeses comunitàries, abans d’anar a juí, el mediador intentarà aportar solucions. – Un veí o veïna unfla a denúncies a un pub sense moltes raons, el mediador pot donar les millors solucions.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet hem treballat per aconseguir un Acord de Mediació gratuït per a totes i tots els veïns i veïnes del barri. Aquest acord serà a càrrec del Col·legi d’Advocats de València, del Col·legi d’Administra- dors de València i Castelló i l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet.

A setembre es presentà en el Centre Mu- nicipal de Serveis Socials i per les nostres xarxes socials donarem la informació de com qualsevol veí o veïna pot tindre accés a un servei sense cost econòmic i com pot resoldre el problema que puga tindre.

La mediació és un mètode de resolució de conflictes, que s’aplica de forma pacífica i voluntària, contribueix a la pau social i afavoreix una millor convivència. És una experiència pionera a València que pot judar a superar conflictes de forma ràpi- da, eficaç i satisfactòria i els dos col·legis treballaran conjuntament en la nostra as- sociació perquè aquest acord siga positiu. Es tracta de pal·liar la necessitat de juís que sempre tenen un gran cost econòmic i que mai es coneix el resultat. Afegim que els projectes que ens presenten poden tindre bona lletra, però si nosaltres no li posem la música, no serveix per a res.

Aquest acord és gratuït i estimem que és una oportunitat positiva per al barri i a més, podria pal·liar el col·lapse en la justí- cia. És una aportació i un treball que apor- tem des de l’Associació de Veïns i Veïnes per- què qualsevol veí o veïna puga utilitzar-lo.

Antonio Pérez
Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet

 

Recordem el dit del poble…

“Val més un mal pacte que un bon plet”

També pot interessar-te