Horts Urbans de Benimaclet

fent barri · setembre 2015

No et perdes…

Horts Urbans de Benimaclet
Carrer del Poetes Anónims s/n
huertosurbanosbenimaclet.com
facebook / horts.urbansbenimaclet

Els Horts Urbans de Benimaclet potser són el millor exemple d’autogestió que existeix a la ciutat de València. Es troben molt prop de la Ronda Nord. D’alguna manera, la terra que feia anys que es trobava abandonada, demanava tornar al seu ús agrícola anterior, tornar, a les seues arrels. Aquest canvi d’ús no va ser fàcil. D’una banda, un reglament urbanístic i per un altre, la propietat privada i el planejament urbanístic vigent. Per sort, David va guanyar a Goliat i hui aquests horts funcionen a ple rendiment.

Els beneficis que genera per a la ciutat són més que evidents: S’ha recuperat una part de la maltractada Horta Nord a més de part

del sistema de séquies de rec. Des del punt de vista social, ha generat un punt de tro- bada per a tots els veïns i veïnes al voltant d’un projecte basat en la cooperació i l’auto- gestió. I a més, ajuden a promocionar altres formes de relacions econòmiques basades en la proximitat, l’autoconsum i la sobirania alimentària.

Enguany, amb la convocatòria del concurs Benimaclet Est, es va obrir una nova etapa en aquest projecte. Més de 40 propostes re- budes han permés demostrar que una tran- sició suau entre l’horta i la ciutat és possible i que iniciatives com aquesta són les que lluiten perquè Benimaclet siga un barri cada dia millor.

Arriba la tardor i per tant, s’obri de nou un nou període per plantar i recollir. Per dipo- sitar els llavors en la terra, per regar com ja es feia des de fa segles i per fer els solcs en la terra amb les nostres eines. Això sí, amb l’ajuda del veí de la parcel·la del costat que ens dóna bons consells de com abonar, de com lluitar contra les plagues o de com hem de fer la poda.

Als Horts Urbans de Benimaclet, la recom- pensa ja no són només els fruits i les hor- talisses, sinó també el fet de ser part d’una comunitat i d’un projecte basat en la coope- ració, l’autogestió i l’ecologia. Perquè amb tots aquests ingredients és impossible no dir al final de la temporada: Les meues toma- ques són les més bones de tot el món!

També pot interessar-te