Festes Populars

fent barri · estiu 2015

No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa.
No podran res davant d’un poble unit, alegre i combatiu – Vicent Andrés i Estellés (1924-1993)

No et perdes…
Festes Populars de Benimaclet
10 – 20 de setembre 2015

Les Festes Populars de Benimaclet són una iniciativa d’un grup de veïns i veïnes d’aquest poble que cerquem fer un pas més enllà respecte de les actuals festes de Benimaclet, en què la religió és la part més important i on pensem que es dóna un buit d’altre tipus de contingut.

Així doncs, el que es pretén ací és crear, durant la tercera setmana de setembre, unes festes crítiques amb el que és exis- tent i que, a més, proposen alternatives realment participatives, populars, d’arrel cultural i tradicional, on tinguen cabudes activitats de tot tipus i per a tot tipus de gent.

El projecte, encara en gestació, s’organit- za mitjançant una assemblea oberta. Des del principi tingué una gran acollida per part del veïnat i, en poc de temps, apare- gueren moltes iniciatives interessants. La idea que es persegueix és la d’organitzar, en aquest primer any, unes celebracions properes, autogestionades, ambicioses quant a contingut, que ens permeten crear altres maneres de viure el carrer, de gestionar l’oci i de relacionar-nos i, això sí, sempre partint d’uns principis ben clars consensuats en l’assemblea oberta: horitzontalitat, participació directa, presa de l’espai públic, defensa de la llengua i de la cultura pròpies, antifeixistes, lliures de sexisme, inclusives, intergeneracionals i que no fomenten la competitivitat sinó la cooperació.

Un dels punts transversals a totes les ac- tivitats és la importància de l’espai on aquestes es desenvoluparan. El que pre- tenem ací és fer una recuperació i un ús actiu de l’espai públic, entés com una part essencial en el desenvolupament de la vida al poble, entés com a nostre. Aleshores, una de les màximes és la de ‘baixa al carrer i participa’ —que deia Estellés—, ja que des de fa anys les institucions l’han fet seu amb tot un seguit de traves burocràtiques.

Quant a les activitats que es volen dur a terme, en trobem moltes i molt variades. Unes se centren en el que és més cultural i tradicional, com una ruta guiada a peu pel poble, muixerangues o pilota valen- ciana al carrer; d’altres abracen la part es- portiva, com un mundialet multiesportiu reivindicatiu; també n’hi ha que toquen diverses expressions artístiques, com el hip-hop, el grafit, la cançó o la pintura. A més a més, hi haurà tallers i jocs interge- neracionals, una gimcana feminista, jocs populars, i molt més.

D’altra banda, i com que creiem necessari també beure d’altres experiències, durant les festes es realitzarà una taula rodona al voltant d’aquest tipus de festivitats popu- lars nascudes arran de tot el territori. Així el que es vol és aprendre d’iniciatives ja assegudes i fer-ne un debat sobre les moti- vacions i els inconvenients trobats, tot per tal de tirar endavant aquest projecte que creiem necessari i il·lusionant.

Assemblea Oberta de les Festes Populars de Benimaclet

També pot interessar-te