Ciudad Sensible 2015

fent ciutat · estiu 2015

Ciudad Sensible 2015
Infraestructura per a la participació

Ds 4 – Dv 10 de juliol 2015
Gratuït/95€
CP Miguel Hernández + CM Rector Peset
Inscripció en: ciudadsensible.wordpress.com
facebook / info.carpevia

Ciudad Sensible és un espai de comuni- cació, creació i investigació col·lectiva que reflexiona al voltant de nous models de fer ciutat des d’una perspectiva transdis- ciplinària. En aquesta edició, Ciudad Sen- sible: Infraestructura per a la participació, s’introdueix en el procés de transformació urbana #SiembraOrriols, una iniciativa que pretén recuperar i activar el descampat de l’ermita de Sant Jeroni a Orriols.

Les activitats de diferent naturalesa bus- quen explorar les eines necessàries per al desenvolupament d’un model de ciutat del futur, capaç de promoure noves dinàmi- ques on els ciutadans recuperen el protago- nisme real en la transformació de l’entorn mitjançant una gestió participativa.

Els tallers La intervenció es concreta en diversos tallers en què es realitzaran una sèrie d’intervencions arquitectòniques, artístiques, tecnològiques i socioculturals que busquen possibilitar nous usos, dinà- miques i relacions en el lloc, involucrant als veïns en el disseny, gestió i construcció del seu barri.

El context. #SiembraOrriols El barri d’Orriols està situat al nord de València. Durant els anys seixanta el barri va patir una explosió demogràfica i un desenvolu- pament urbanístic incontrolat resultant un barri sense cap tipus de dotacions i espais públics dignes.

La falta de suport per part de l’administra- ció en polítiques socials d’integració, unida a la falta d’un marc urbà que ho possibilite, ha desembocat en una situació de pèrdua de teixit social i de desarrelament genera- litzat. Un dels pocs espais d’oportunitat existents és el Descampat de l’Ermita, un buit que ocupa una posició central en el barri i que actualment no és més que un espai erm.

Ciudad Sensible mitjançant del procés #SiembraOrriols pretén generar un procés de transformació urbana participativa que servisca per a fer valdre i dotar d’ús a aquest espai desaprofitat i que es considera fona- mental en l’establiment de relacions socials al barri.

Contexto [arq*], Orriols Con-Vive, Carpe Via

Dissabte 4 de juliol
10:00 Open Tour Orriols
GA València i La Ciutat Construïda Contribució: 10 €
Inscripcions a info@ga-valencia.es

Dilluns 6 de juliol
14:00 Dinar de benvinguda
16:00 Inauguració + Mapejat col·lectiu 19:00 Dret a la infraestructura
A. Corsin*

Dimarts 7 de juliol – 1a jornada taller
09:00 Inici tallers
12:00 Masterclass. MAKEA
13:00 Street Viu*
15:30 Taller + posada en comú diària 19:00 La ciutat a debat.
Art i ciutat*

Dimecres 8 de juliol – 2a jornada de taller
09:00 Taller
12:00 Masterclass Mill Miquel i la Colorida
13:00 Street Viu.
15:30 Taller + posada en comú diària 19:00 La ciutat a debat.
L’espai físic com a lloc de relació*

Dijous 9 de juliol – 3a jornada de taller
09:00 Inici tallers
12:00 Masterclass. Fent Estudi
13:00 Street Viu*
15:30 Taller + posada en comú diària 19:00 La ciutat a debat.

Participació per a la conf. urbana*

Divendres 10 de juliol – Cloenda
09:00 Materialització de les propostes
15:30 Materialització de les propostes
19:00 Posada en comú + clausura
21:00 Festa*

*activitats d’accés lliure

També pot interessar-te