Geo Poesia

BE art urba · juny 2016

foto: Enric de Gràcia

Valencià

Geo poesia no és només un web sinó un lloc de crítica i raonament cap a la pèrdua de la poesia. Actualment els mitjans de comunicació i de masses han provocat la pèrdua dels objectes físics anomenats LLIBRES que van camí de la seva desaparició.

Aquest projecte de la salmantina Alba González, posa l’accent en la pèrdua del gènere poètic, per això, convida a tots (coneixedors o no de l’obra dels poetes que donen nom a molts dels nostres carrers) a arribar un poc més enllà, i és el medi físic en connexió amb les noves tecnologies el que propicia la necessitat de retornar al carrer.                   

Per tant, el web es mostra, a manera de joc, com un trencaclosques que has de resoldre amb audàcia o ajudant-te dels teus coneixements o els que pugues obtenir sobre els autors. Si proves a buscar informació sobre el moment històric en què va viure, el tipus d’escriptura i els temes sobre els quals parla, t’acostaran un poc més a l’enigma que has de resoldre: trobar al carrer del poeta una frase completa d’una de les seves poesies, de la qual tan sols et serà mostrat l’inici i el final.                  

A més, al carrer dels Poetes Anònims hi haurà una oda a les poetesses, ja que com ha passat al llarg de la història, han estat menys considerades. Hi trobaràs les que van tenir l’oportunitat de donar-se a conèixer, com homenatge a totes aquelles que van caure en l’oblit.                   

LA CAPSA de Geo Poesia                  

És possible que la forma que has tingut d’arribar fins a aquesta iniciativa hage estat mitjançant una caixa. Com s’explica a l’interior, “La caixa” de Geo Poesia preté ser un punt d’inflexió en la participació pública dins d’aquest projecte. Per a això es proposen un seguit de paraules que juntes formen un vers d’una coneguda poetessa, perquè, al teu gust, pugues canviar-la, col·locar-la i variar-la.                   

Per què versos de poetes? Segur que t’has adonat que tots els carrers plantejats en el recorregut tenen noms de poetes. Doncs si València és la ciutat que oblida els poetes, més ha oblidat les poetesses i per això i amb més raó considere necessari que siguen part de la proposta.                           

València sembla ser la ciutat que ha oblidat els poetes, carrers d’autors importants se situen a l’extraradi, en descampats o en llocs oblidats. La gent ja no llix poesia.                   

Geo poesia a Benimaclet és una oda a tots aquests poetes i una forma de reivindicar l’existència d’aquest gènere literari, convidant als transeünts a conèixer tant poetes coneguts com locals.                   

On he de col·locar la meva poesia? El carrer escollit és l’anomenat poetes Anònims, ja que qualsevol que tingue entre les seves mans una caixa de Geo Poesia podrà intervenir en aquest carrer de forma anònima, creant el seu propi vers a partir d’un altre. Per això, no et preocupes si no utilitzes totes les paraules o si no tenen un sentit lògic.                  

INSTRUCCIONS                   

 1. Per començar has de situar-te a València, al Barri de Benimaclet. Un cop allà busca al teu mòbil el web de Geo Poesia                   
 1. Els carrers a recórrer tenen noms de poetes, són els marcats al mapa.
 1. Ves a l’apartat GO! i comença triant un punt d’inici i un altre de final. Pots seguir el circuit marcat o fer-ho com més t’agrade.                   
 1. Relaciona els noms dels poetes amb les imatges i el mapa.
 1. Busca en el medi físic la poesia, en la imatge només apareix el principi i el final. Completa-la!
 1. Comparteix la teva experiència amb els altres en el Fòrum de Facebook. Comenta, penja fotografies, videos i el que més et vinga de gust.
Castellà

Geo poesía no es solo una web sino un lugar de crítica y racionamiento hacia la pérdida de la poesía. Actualmente los medios de comunicación y de masas no solo han provocado una pérdida de los objetos físicos llamados LIBROS que van camino de su desaparición.

Este proyecto de la salmantina Alba González, hace hincapié en la pérdida del género poético, por ello, invita a todos (conocedores o no de la obra de los poetas que ponen nombre a muchas de nuestras calles) a llegar un poco más allá, siendo el medio físico en conexión con las nuevas tecnologías el que propicia la necesidad de retornar a la calle.

Por tanto, la web se muestra, a modo de juego, como un rompecabezas que has de resolver o bien con audacia, o ayudándote de tus conocimientos o los que puedas obtener sobre los autores. Si pruebas a buscar información sobre el momento histórico en el que vivió, el tipo de escritura, los temas sobre los que habla, te acercarán un poco más al enigma que has de resolver: encontrar en la calle del poeta un frase completa de una de sus poesías, de la que tan solo se te será mostrado el inicio y el final.

Además, en la calle de los Poetas Anónimos, una oda a las poetisas, pues, como ha ocurrido a lo largo de la historia, han sido menos consideradas. Encontrarás a las que tuvieron la oportunidad de darse a conocer, como oda a todas aquellas que cayeron en el olvido.

LA CAJA de Geo Poesía

Es posible que la forma que has tenido de llegar hasta esta iniciativa haya sido mediante una caja. Como se explica en el interior “La caja” de Geo Poesía pretender ser un punto de inflexión en la participación pública dentro de este proyecto. Para ello se proponen una serie de palabras que juntas forman un verso de una conocida poetisa, para que a tu antojo puedas cambiarla, colocarla y variarla.

¿Por qué versos de poetisas? Seguro que te has percatado de que todas las calles planteadas en el recorrido tienen nombres de poetas. Pues si Valencia es la ciudad que olvida a los poetas, más ha olvidado a las poetisas y por ello y con más razón considero necesario que sean parte de la propuesta.

Valencia parece ser la ciudad que ha olvidado a los poetas, calles de autores importantes se ubican en el extrarradio, en descampados o en lugares olvidados. La gente ya no lee poesía.

Geo poesía en Benimaclet es una oda a todos estos poetas y una forma de reivindicar la existencia de este género literario, invitando a los transeúntes a conocer tanto a poetas conocidos como locales.

¿Dónde he de colocar mi poesía? La calle elegida es la llamada poetas Anónimos, pues cualquiera que tenga entre sus manos una caja de Geo Poesía podrá intervenir en esta calle de forma anónima, creando su propio verso a partir de otro. Por ello, no te preocupes si no utilizas todas las palabras o si no tienen un sentido lógico.

INSTRUCCIONES

 1. Para empezar has de ubicarte en Valencia, en el Barrio de Benimaclet. Una vez allí busca en tu móvil la web de Geo Poesía
 2. Las calles a recorrer tienen nombres de poetas, son las marcadas en el mapa.
 3. Ve al apartado GO! y empieza eligiendo un punto de Inicio y otro de Fin. Puedes seguir el circuito marcado o hacerlo como más te guste.
 4. Relaciona los nombres de los poetas en las imágenes y en el mapa.
 5. Busca en el medio físico la poesía, en la imagen solo aparece el principio y el final, ¡complétala!
 6. Comparte tu experiencia con los demás en el Foro de Facebook. Comenta, sube fotos, vídeos, lo que más te apetezca.

També pot interessar-te