Ana Penyas

Artista del mes · juny 2016

Entrevista a Ana Penyas
per Manuel Pérez Bernat

Artista del mes · Juny 2016
anapenyas.es
facebook / Ana Penyas Ilustración

Exposició Ana Penyas
Juliol 2016
Estudio 64
C/ Benicolet, 2 (plaça de Benimaclet)

Valencià

Què t’agrada dibuixar?
Llocs on hi ha molta gent i poden ocórrer moltes coses, com la platja, un bar, el metro, etc. O també l’espai domèstic i com aquest parla de cada persona.

Quins són els teus referents?
Encara que els meus principals referents són del món de la il·lustració o el còmic, m’ha influït la manera de contar històries i l’expressivitat de Jorge González i Brecht Evens, o la gràfica de Laura Carlin i Beatrice Alegmana. En l’àmbit conceptual, em recolze molt amb el treball de fotògrafes com Cristina García Rodero, Txema Salvans i Xavier Ribas entre altres.

On trobes inspiració?
Normalment comence amb una idea amb la qual m’interessa treballar, que em toca de prop. Solen girar al voltant de la ciutat i els seus canvis, el feminisme o la memòria històrica. A l’hora de desenvolupar la idea, el carrer és la meua principal font d’inspiració. El lloc on es reflecteixen les contradiccions, les històries, on trobe els personatges i les escenes per a començar a dibuixar. També treballe molt a partir d’imatges d’arxiu, fotografies antigues o amb el treball de fotògrafs amb el mateix tema.

Què volies ser de xicoteta?
De xicoteta m’agradava molt dibuixar, però m’educaren des de molt prompte per a pensar ‘les eixides’. Recorde que volia ser arquitecta, dissenyadora. A la fi, vaig acabar estudiant Disseny Industrial. En aquell  moment estava molt perduda, perquè realment el disseny no m’agradava i no volia acceptar-lo. Finalment, em vaig adonar que el que realment em feia feliç era dibuixar. Vaig decidir començar Belles Arts però ja amb ganes de continuar per la il·lustració.

Com és  la ciutat en la qual vius?
És una ciutat plena de contrasts, prou polaritzada. M’ha costat identificar-me amb ella perquè, des de xicoteta, recorde a Rita Barberá com a alcaldessa i sempre sentia que vivia en una ciutat de dretes. Després en les coses quotidianes, als barris, pots veure altres coses. Hi ha gent que té una altra idea de com ha de ser el lloc on viuen i lluiten per aconseguir-ho.

En moltes ocasions, la comercialització massiva de la il·lustració banalitza el seu missatge, quin és el paper de l’il·lustrador?
Crec que la il·lustració, actualment, està vivint un bon moment, però en general considere que se li dóna una importància major a l’estètica respecte al contingut. En aquest sentit, com a il·lustradors crec que hem de ser conscients del poder de la imatge a l’hora de transmetre idees. Res de les coses que es transmet és innocu, no dir res és dir molt.

Acciones quotidianes dels veïns, per què aquestes xicotetes coses que ocorren a la ciutat són tan importants en la teua obra?
Pense que el model de ciutat actual busca esborrar aquesta sensació de col·lectivitat i m’interessen eixes xicotetes resistències quotidianes on la gent continua mantenint una idea de barri. Les relacions entre els veïns van canviant i en un mateix escenari es poden ajuntar diferents formes de viure. Les coses noves, les velles… M’interessen aquests contrasts.

Parla’ns del teu projecte “Los días rojos de la memoria”. Qui és Longinos Lozano?
El projecte va començar gràcies a un amic que va trobar les memòries d’un home anomenat Longinos Lozano treballant a un arxiu. En elles es conta la seua experiència al franquisme i, d’una manera molt sintètica, narra moltes de les formes de repressió que es van viure en aquella època. Un grup de gent ens posarem a treballar al voltant d’aquestes memòries, entrevistant a diverses persones majors que el van conéixer i visitant els llocs per on va transcórrer la història. Van veure que les ferides no estaven tancades, vaig aprendre la importància de conéixer el passat per a entendre el present.

En “Aquí me quedo”, veiem a dues persones majors en l’Horta. Qui són?
El dibuix va sorgir d’una foto que vaig veure a un llibre sobre el conflicte de La Punta. Vaig trobar la foto de la parella i em van conquistar. Vaig voler fer-los un xicotet homenatge.

Quin és el millor feedback que has rebut?
Les coses que més m’animen són quan veig que el meu treball arriba a gent que no està familiaritzada amb el món de l’art i la il·lustració. Persones majors, per exemple, que veuen la il·lustració del pati de veïns i em diuen que els porta records i entenen perfectament les coses que vull transmetre.

Inaugures exposició en juliol a Estudio 64, què anem a trobar-nos?
Encara no ho tinc del tot clar. Una de les coses que segur que exposaré és l’última sèrie que he fet, imaginant el futur d’un Cabanyal transformat pel turisme.  

Parla’ns de la portada.
La portada forma part d’un calendari publicat per l’editorial Mil Razones, basat en el calendari republicà i laic que es va crear en la Revolució Francesa (el calendari es pot trobar a la llibreria Estudio 64). La meua il·lustració correspon amb el mes Pradial, entre el 21 de maig i el 21 de juny. Havia de crear una imatge vinculada a la natura i l’agricultura, però també amb la revolució i el canvi. Em va paréixer que els Horts Urbans de Benimaclet reflectien tots aquests conceptes.

Castellà

¿Qué te gusta dibujar?
Lugares donde hay mucha gente y pueden pasar muchas cosas como la playa, un bar, el metro,etc. O el espacio doméstico y cómo este habla de cada persona.

¿Cuáles son tus referentes?
Aunque mis principales referentes son del mundo de la ilustración o el cómic, como la manera de contar historias y la expresividad de Jorge González y Bretch Evens, o la gráfica de Laura Carlin y Beatrice Alegmana, a nivel conceptual me apoyo mucho en el trabajo de fotógrafas como Maria Garcia Rodero, Txema Salvans, Xavier Ribas …

¿Dónde encuentras inspiración?
Normalmente parto de una idea que me interesa trabajar, que me suele tocar de cerca. Suelen giran entorno a la ciudad y sus cambios, el feminismo o la memoria histórica. A la hora de desarrollar la idea, la calle es mi principal fuente de inspiración. Allí es donde se reflejan las contradicciones, las historias, donde encuentro los personajes y las escenas para empezar a dibujar. También trabajo mucho a partir de imágenes de archivo, fotografías antiguas o el trabajo de fotógrafos entorno al tema en cuestión.

¿Qué querías ser cuando eras pequeña?
De pequeña me encantaba dibujar, pero me educaron desde pronto a tener en cuenta “las salidas”: recuerdo que quería ser arquitecta, diseñadora, al final acabé estudiando Diseño Industrial. Tras terminar diseño, pasé un año en Barcelona donde me apunté a un taller de Ilustración. En ese momento estaba muy perdida, porque realmente el diseño no me gustaba y no quería aceptarlo. Finamente me di cuenta de que lo que realmente me hacía feliz era dibujar. Decidí empezar Bellas Artes pero ya con ganas de seguir por la ilustración.

¿Cómo es la ciudad en la que vives?
Es una ciudad llena de contrastes, bastante polarizada. Me ha costado identificarme con ella porque, desde que era pequeña, recuerdo a Rita Barberá como alcaldesa y siempre sentía que vivía en una ciudad de derechas. Luego en lo cotidiano, en los barrios, ves otras cosas. Hay gente que tiene otra idea de cómo tiene que ser el lugar donde viven y luchan por que así sea.

En muchas ocasiones, la comercialización masiva de la ilustración banaliza su mensaje, ¿qué papel tiene el ilustrador?
Creo que la ilustración, ahora mismo, está viviendo un buen momento, pero en general considero que se le da una importancia mayor a la estética respecto al contenido. En este sentido, como ilustradores creo que tenemos que ser conscientes del poder de la imagen a la hora transmitir ideas. Nada de lo que se transmite es inocuo, no decir nada es decir mucho.

Acciones cotidianas de vecinos, ¿por qué estas pequeñas cosas que ocurren en la ciudad son tan importantes en tu obra?
Pienso que el modelo de ciudad actual busca borrar esa sensación de colectividad y me interesan esas pequeñas resistencias cotidianas donde la gente sigue manteniendo una idea de barrio. La relaciones entre los vecinos van cambiando y en un mismo escenario se puede juntar diferentes formas de vivir, lo nuevo, lo viejo…me interesan esos contrastes.

Háblanos de tu proyecto “Los días rojos de la memoria”. ¿Quién es Longinos Lozano?
El proyecto empezó gracias a que un amigo encontró las memorias de un tal Longinos Lozano trabajando en un archivo. En ellas cuenta su experiencia en el franquismo y, de una manera muy sintética, narra muchas de las formas de represión que se vivieron en aquella época. Un grupo de gente nos pusimos a trabajar en torno a estas memorias, entrevistando a varias personas mayores que le conocían y visitando algunos de los lugares por los que transcurre la historia. Vimos que las heridas no estaban cerradas, aprendí la importancia de conocer el pasado para entender el presente.

En “Aquí me quedo”, vemos a dos personas mayores en la Huerta, ¿quiénes son?
El dibujo viene de una una foto que vi en un libro sobre el conflicto de La Punta. Encontré la foto de la pareja y me conquistó. Quise hacerles un pequeño homenaje.

Què destacaries del teu viatge a Oporto?
Sin duda, el bar de abajo! Hombres cantando fado, la sopa que había sobrado que la cocinera nos regalaba por las noches y las historias que nos contaron los parroquianos.

¿Cuál es el mejor feedback que has recibido?
Lo que más me anima es cuando veo que mi trabajo le llega a gente que no necesariamente esta familiarizada con el mundo del arte y la ilustración. Personas mayores, por ejemplo, que ven la ilustración del patio de vecinos y me dicen que les trae recuerdos y entienden perfectamente lo que quiero transmitir.

¿Cual ha sido el proyecto más dificil de abordar?
El cómic que estoy haciendo sobre mis abuelas “Estamos todas bien”. Nunca había abordado algo tan grande, llevo ya un año trabajando en ello. A veces te desesperas y tienes ganas de rendirte, pero luego te das cuenta de todo el trabajo que has hecho ya y no puedes permitirtelo.

Háblanos de la portada.
La portada forma parte de un calendario publicado por la editorial Mil razones, basado en el calendario republicano y laico que se creó en la revolución francesa (el calendario se puede encontrar en Estudio 64). Mi ilustración corresponde con el mes Pradial, entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Tenía que crear una imagen vinculada con la naturaleza y la agricultura, pero también con la revolución y el cambio. Me pareció que los huertos urbanos reflejaban todos esos conceptos.

També pot interessar-te