Les càmeres Beccari

BE conta · juny 2016

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Podreu trobar aquest lloc a…
Avinguda de Catalunya, 21

Text i foto facilitats per:
Alba Sanchis / AAVV de Benimaclet

Les càmeres Beccari

Les càmeres Beccari estaven situades on actualment es troba el Centre Superior d’Investigació de Salut Pública (CSISP) entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Vicente Zaragozá.

Van començar a construir-se en 1932 com a planta de tractament de residus urbans i de reciclatge de València. Van ser impulsades pel govern municipal encapçalat per Alfonso Bru Vicente, alcalde de València. La gent que les va conèixer, recorda que allà es feia una tria de productes i es deixava fermentar les deixalles. No es reciclava com ara, perquè tampoc hi havia tant de plàstic i qui  tenia una ampolla de vidre la conservava i la reutilitzava.

D’aquesta instal·lació van sorgir moltes protestes per part de les classes populars de la perifèria urbana ja que al tractar-se d’una planta de residus, s’interpretava com a magatzem del fem de la ciutat. La Junta Directiva del Casino Instructiu i Benèfic de Benimaclet va destacar en la lluita contra aquesta instal·lació.

Tot això va anar donant els seus fruits i al diari La Vanguardia, en la seva edició del divendres 27 d’octubre de 1933, publicava: “El tribunal contenciós administratiu ha entès el recurs interposat pels veïns de Benimaclet contra l’acord de l’Ajuntament de València acceptant l’emplaçament de les Cambres Beccari, proposat per la Companyia Valenciana de Millores Urbanes.”

   Finalment, es pot llegir la notícia publicada al diari ABC el 5 d’abril de 1936 del tancament de les càmeres Beccari per ser un “perill constant per a la salut pública”, després d’haver costat diversos milions de pessetes.

Les cambres agràries eren habitacles cúbics i, així, el 1957, l’edifici va poder servir per acollir molts damnificats per la riuada que es van quedar sense casa. Molta gent va acudir-hi a donar humilment el que podia de forma caritativa. Més tard van continuar en la seva ubicació, sense altra finalitat que la de servir de magatzem de vehicles retirats de la via pública.

A principis dels 70 van patir un important incendi i van ser demolides en la dècada dels anys 80. El 1988 va arribar la notícia, que més tard va ser verificada, que la societat anònima El Corte Inglés va entrar en contacte amb els propietaris per a la compra de aquest solar i la construcció en el mateix d’un hipermercat. El solar pertanyia a diversos propietaris, entre ells el mateix Ajuntament. En el Pla General d’Ordenació Urbana, aquest solar estava definit com GSP-4/129. El seu sòl estava classificat en una quarta part com Institucional, és a dir, que només es podrien construir edificis oficials. Les tres quartes parts restants eren de sòl terciari: solar destinat a la construcció d’edificis per a servicis i la impossibilitat de construir habitatges. Així, El Corte Inglés no va poder dur a terme el seu objectiu.

   En el lloc on hi havia les càmeres Beccari, hui s’hi alça l’edifici del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP), on també s’ubica la Direcció General d’Investigació i Salut Pública. No deixa de ser un gest de complicitat amb la història que allà on hi havia una instal·lació considerada un perill per a la salut pública, hui s’hi ubiquen les institucions dedicades a la seva custòdia, protecció i promoció, sent una de les seves funcions precisament l’estudi dels riscos i danys per a la salut i la coordinació de les iniciatives i projectes d’investigació relacionades amb l’avaluació de l’impacte en la salut dels diversos riscos ambientals.

També pot interessar-te