Urban Interactive Art

#9 Revista gener · falla benimaclet entra

Ix al carrer i torba una diferent cada mes. Participa!
+ art + barri + carrer
facebook / BenimacletArtalCarrer

Idea: Toto
Realización: Toto, Caixa Fosca
Video: Caixa Fosca
Agradecimientos: Maria Sorribes, Manuel Pérez Bernat, Pietro Galli

Més intervencions urbanes