Urban Interactive Art

#8 Revista gener · jugues amb nosaltres?

Ix al carrer i troba una diferent cada mes. Participa!
+ art + barri + carrer
facebook / BenimacletArtalCarrer

Idea i realització Toto
Vídeo Caixa Fosca
Agraïments Iván Colom, Ana Plazas i Vera

Més intervencions urbanes…