Terapia de choque

BE actua · abril 2017

Terapia de Choque Late Night Show… amb cartons
Entrevista per Alejandro Murcia

facebook / TerapiaDeChoque.LateNight
youtube / Terapia de Choque

Terapia de Choque
Tots els dilluns – 21.30h
Lloc: La Tapadera
C/ Salvador Almenar, 4

Valencià

Què és Terapia de Choque?

A Un Late Night Show gravat en directe, fet amb els mínims mitjans possibles. Cada setmana fem un espectacle nou perquè es tracta d’un programa d’actualitat en el qual hi ha un monòleg, una secció d’actualitat, un convidat, una prova amb ell, i tot açò es renova cada setmana.

Qui formeu l’equip?

M Jo sóc Marcos Cuñado. Sóc DJ i en el programa m’ocupe de la música. Mai havia punxat música per a alguna cosa així, em sembla molt interessant.

L Sóc Laura Ojeda i m’encarregue, sobretot, del so, l’organització de les càmeres i l’edició de vídeos. Pense que en el món en el qual estem hui, o et mous o t’esclafen; els projectes i el treball no arriben sols. Crec que aquesta idea és la motivació principal que tinc a l’hora de fer açò.

AL Sóc Alvaro David Serrano i m’encarregue de la part tècnica referent a les càmeres. Dirigisc un poc la disposició, l’enquadrament i el referent a la qualitat de la imatge que gravem.

A Jo sóc Arnau Soler. Presente el show i escric els guions. Tenia un poc d’experiència en l’humor, ja que faig monòlegs des de fa 5 anys.

Com sorgeix la idea?

A És una bogeria que se’m va ocórrer quan les xiques de la Tapadera em van donar l’oportunitat de fer un show de comèdia en el local. S’estaven fent diversos micros oberts de monòlegs a València, així que se’m va ocórrer fer una cosa diferent, una espècie de programa d’actualitat a manera de Late Night. Li ho vaig comentar a Marcos i ens vam engegar amb el projecte.

Quines inquietuds hi ha darrere del show?

A Jo porte diversos anys fent monòlegs de comèdia i actualment és la base principal de la meua economia. Els còmics hem d’intentar explorar molts mitjans. La comèdia és molt àmplia, es poden fer moltes coses i, des del meu punt de vista, necessitava explorar un altre tipus de mitjans. A part crec que YouTube és una plataforma molt interessant per a exposar el treball i volia començar a pujar coses. Crec que els còmics de monòlegs estem en la merda perquè ningú ha tingut ganes de pujar coses a YouTube. Per açò els youtubers ho estan petant tot i els còmics estem en Terapia de Choque.

Què tracteu de transmetre al públic?

L Tenim la intenció de generar cultura, riure i que la gent vinga a passar-ho bé i a gaudir. Intentem que el públic s’involucre, que pense, reflexione i a més que riga. També tenen la possibilitat de participar-hi perquè açò no es perda. Insistisc, som uns xavals que no cobrem i que fem açò perquè volem.

Què reflecteix l’escenografia?

AL Volíem recordar a les persones que es pot fer molt amb molt poc i que el que realment es necessita són ganes de fer les coses.

Quin paper té l’humor?

M Sembla que amb l’humor tot entra més suau al parlar de qualsevol cosa. Parlem de coses polítiques, amb caràcter reivindicatiu en certs temes, i ho fem amb humor perquè si no, seria massa avorrit. L’humor és el pilar que estructura el que volem fer.

A Amb l’actualitat intentem comentar un poc, de manera humorística, les barbaritats que s’han fet durant la setmana en aquest país. Sembla que de barbaritats anem sobrats. Intentem que l’humor i la cultura que regalem tinga un esperit crític.

Entrevista i foto per Alejandro Murcia

Castellà

¿Qué es Terapia de Choque?

A: Un Late Night Show grabado en directo, hecho con los mínimos medios posibles. Cada semana hacemos un espectáculo nuevo porque se trata de un programa de actualidad en el que hay un monologo, una sección de actualidad, un invitado, una prueba con él, y todo esto se renueva cada semana.

¿Quiénes formáis el equipo?

M: Yo soy Marcos Cuñado. Soy DJ y en el programa me ocupo de la música. Nunca había pinchado música para algo así, me parece muy interesante.

L: Soy Laura Ojeda y me encargo, sobretodo, del sonido, la organización de las cámaras y la edición de videos. Pienso que en el mundo en el que estamos hoy, o te mueves o te pisan, si no, los proyectos y el trabajo no van a llegar solos. Creo que esa idea es la motivación principal que tengo a la hora de hacer esto.

Al: Soy Alvaro David Serrano y me encargo de la parte técnica referente a las cámaras. Dirijo un poco la disposición, el encuadre, y lo referente a la calidad de la imagen que grabamos.

A: Yo soy Arnau Soler. Presento el show y escribo los guiones. Tenía algo de experiencia en el humor, ya que hago monólogos desde hace 5 años.

¿Cómo surge la idea?

A: Es una locura que se me ocurrió cuando las chicas de La Tapadera me dieron la oportunidad de hacer un show de comedia en el local.  Se estaban haciendo varios micros abiertos de monólogos en Valencia, así que se me ocurrió hacer algo diferente, una especie de programa de actualidad a modo de Late Night. Se lo comenté a Marcos y nos pusimos en marcha con el proyecto.

¿Qué inquietudes hay detrás del show?

A: Yo llevo varios años haciendo monólogos de comedia y actualmente es la base principal de mi economía. Los cómicos tenemos que intentar explorar muchos medios. La comedia es muy amplia, se pueden hacer muchas cosas, y desde mi punto de vista necesitaba explorar otro tipo de medios. A parte creo que YouTube es una plataforma muy interesante para exponer tu trabajo y quería empezar a subir cosas. Creo que los cómicos de monólogos estamos en la mierda porque ninguno hemos tenido las ganas de subir cosas a YouTube. Por eso los youtubers lo están petando tanto y los cómicos estamos en Terapia de Choque.

¿Qué tratáis de transmitir al público?

L: Tenemos la intención de generar cultura, risa, y que la gente venga a pasarlo bien y a disfrutar. Intentamos que el público se involucre, piense, reflexione y además se ría. Además, tienen la posibilidad de poner de su parte para que esto no se pierda, porque insisto, somos unos chavales que no cobramos y que hacemos esto porque queremos.

¿Qué refleja la escenografía?

Al: Queríamos recordar a las personas que se puede hacer mucho con muy poco y que lo que realmente se necesita son ganas de hacer las cosas.

¿Qué papel tiene el humor en vuestro show?

M: Parece que con el humor todo entra más suave al hablar de cualquier cosa. Hablamos de cosas políticas, con carácter reivindicativo en ciertos temas, y lo hacemos con humor porque si no, sería demasiado aburrido. El humor es el pilar que estructura lo que queremos hacer.

A: Con la actualidad intentamos comentar un poco, de manera humorística las barbaridades que se han hecho durante esta semana en este país, que parece que de barbaridades vamos sobrados. Intentamos que el humor y la cultura que regalamos, tenga un espíritu crítico.

Entrevista y foto por Alejandro Murcia

També pot interessar-te