Orriols, Autoretrat de barri

fent barri · desembre 2016

Orriols, Autoretrat de barri
Un projecte de fotografia comunitària

facebook / orriolsfotografia
orriolsfotografia@gmail.com

No et perdes!
Exposició Orriols, autoretrat de barri
Dissabte 17 de desembre
Barri d’Orriols
(Consultar ubicació al Facebook)

Valencià

Si teclegem les paraules “Orriols, barri, notícies”, les entrades que apareixen no desprenen precisament molta positivitat: “Robatoris i persecucions pels terrats d’Orriols…”, “Orriols alerta de la pujada de conflictes per les ocupacions il·legals d’habitatges”, “Veïns i veïnes d’Orriols denuncien l’exclusió social i presència de màfies al barri…”. És ben sabut que els mitjans de comunicació solen decantar-se més per la informació morbosa, impactant, groga, molt més pròxima a l’aspecte negatiu que al positiu. També és sabut que els mitjans de comunicació tenen un immens poder a l’hora d’elaborar el nostre imaginari col·lectiu al voltant de qualsevol realitat. Però, què passaria si en els mitjans de comunicació es ressaltaren les xicotetes coses positives?

Nosaltres no som un mitjà de comunicació de gran abast. Som tres joves (Pepe Torres, Carmen Millet i María Sorribes) que, gràcies a la subvenció Emergents atorgada per la Universitat de València i amb la imprescindible col·laboració de l’associació Orriols Convive, estem duent a terme un modest, però potent, projecte comunitari al barri d’Orriols.

Potser, canviar la imatge d’Orriols en sis sessions de taller siga una mica pretensiós, però el que volem intentar és que siga el mateix barri el que parle de la seua altra realitat, la seua altra cara: la positiva. El mitjà de comunicació serà la imatge, la fotografia, i quins millors comunicadors que els xiquets i xiquetes d’Orriols, capaços de plasmar la seua visió fresca, autèntica i lliure de prejudicis, del barri de tota la vida. Els tallers ja han començat. En ells, els participants d’entre dotze i quinze anys estan aprenent la tècnica i teoria de la fotografia, però sobretot, estan reflexionant, compartint i obrint al món la seua pròpia visió del barri. En la primera sessió ja ens hem quedat sorpresos de l’intens debat que es va generar i les ganes que tenien de ser escoltats.

“La gente que no conoce el barrio, que solo pasa de visita ve lo que ve: que está sucio, que en una esquina se están pegando, que el otro por ahí se está llevando una moto… cualquier cosa. Pero si vives aquí sabes que en este barrio nos respetamos mutuamente, aunque cada uno lleve su vida” (Miguel, 11 anys)

Ara només queda el més complicat, convéncer a la resta dels veïns i veïnes perquè s’involucren en el projecte i envien les fotos més positives del barri al correu orriolsfotografia@gmail.com. Al voltant de cinquanta fotos formaran part de l’exposició que tindrà lloc el dia 17 de desembre a Orriols. Les dotze imatges més votades pels assistents formaran part del calendari del barri, que estarà en venda en la seu d’Orriols Convive i la recaptació estarà destinada a realitzar projectes culturals i comunitaris al barri.

Animem tots i totes a participar en aquest projecte, animem a retratar Orriols, un barri actiu, participatiu, ric en la seua diversitat de gents i cultura, amb personalitat i història. Un barri que té molt a dir i del qual tenim molt que aprendre. Només fa falta observar bé i, a poder ser, amb actitud positiva.

María Sorribes, Pepe Torres i Carmen Millet
Organitzadors del projecte

Castellà

Si tecleamos las palabras “ Orriols /barrio/noticias “  las entradas que aparecen no desprenden precisamente mucha positividad: “Robos y persecuciones por las azoteas de Orriols…” “ Orriols alerta de la subida de conflictos por las ocupaciones ilegales de viviendas…” “Vecinos de Orriols denuncian la exclusión social y presencia de mafias en el barrio…” Es bien sabido que los medios de comunicación suelen decantarse más por la información morbosa, impactante, amarilla, mucho más próxima a lo negativo que a lo positivo. También es sabido que los medios de comunicación tienen un inmenso poder a la hora de elaborar nuestro imaginario colectivo en torno a cualquier realidad. Pero, ¿qué pasaría si en los medios de comunicación se resaltaran las pequeñas cosas positivas?

Nosotros no somos un medio de comunicación de gran alcance. Somos tres jóvenes (Pepe Torres, Carmen Millet y María Sorribes) los cuales gracias a la subvención Emergents otorgada por la Universidad de Valencia  y con la imprescindible colaboración de la asociación Orriols Convive, estamos llevando a cabo un modesto pero potente proyecto comunitario en el barrio de Orriols.

Quizá cambiar la imagen de Orriols en seis sesiones de taller sea un poco pretencioso, pero lo que sí vamos a intentar es que sea el propio barrio  el que hable de su otra realidad, su otra cara. La positiva. El medio de comunicación será la imagen, la fotografía, y qué mejores comunicadores que los niños y niñas de Orriols, capaces de plasmar su visión fresca, auténtica y libre de prejuicios del barrio de toda la vida. Los talleres ya han comenzado. En ellos, los participantes de entre doce y quince años están aprendiendo  la técnica y teoría de la fotografía, pero sobretodo, están reflexionando, compartiendo  y abriendo al mundo su propia visión del barrio. En la primera sesión ya nos quedamos asombrados del intenso debate que se generó y las ganas que tenían de ser escuchados.

La gente que no conoce al barrio, que solo pasa de visita ve lo que ve: que esta sucio, que en una esquina se están pegando, que el otro por ahí llevándose una moto… cualquier cosa. Pero si vives aquí sabes que en este barrio nos respetamos mutuamente, aunque cada uno lleve su vida” (Miguel, 11 años)

Ahora sólo queda lo más complicado, convencer al resto de los los vecinos/as para que se involucren en el proyecto y envíen las fotos más positivas del barrio al correo orriolsfotografia@gmail.com. Alrededor de cincuenta fotos formarán parte de la exposición que tendrá lugar el día 17 de diciembre en Orriols.  Las doce imágenes más votadas por los asistentes formarán parte del calendario del barrio, el cual estará en venta en la sede de Orriols Convive y cuya recaudación estará destinada realizar proyectos culturales y comunitarios en el barrio.

Animamos a todos y todas a participar en este proyecto, animamos a  retratar Orriols. Un barrio activo, participativo, rico en su diversidad de gentes y cultura, con personalidad e historia. Un barrio que tiene mucho que decir y del cual tenemos mucho que aprender. Sólo hace falta observar bien, y a poder ser, con actitud positiva.

María Sorribes, Pepe Torres y Carmen Millet.
Organizadores del proyecto

També pot interessar-te