Benimaclet Descansa

fent barri · desembre 2016

Benimaclet Descansa
Una nova iniciativa veïnal

facebook / BeniDescansa
twitter / @benidescansa
benimacletdescansa@gmail.com

Valencià

L’ambient de proximitat del veïnatge de Benimaclet i la tranquil·litat són més pròpies d’un poble que d’una ciutat amb quasi 800 000 habitants. Aquestes són algunes de les qualitats que els veïns i veïnes valorem i per les quals seguim fent la nostra vida diària ací.

Però, des de fa ja alguns anys, els veïns i veïnes trobem dificultats per a agafar el son, alguns fins i tot han de prendre medicaments somnífers o es veuen obligats a moure els seus llits lluny de les finestres que donen al carrer. El problema radica principalment en l’ús irresponsable que fan algunes persones de l’espai col·lectiu que és la plaça de Benimaclet i els seus voltants. Una nit darrera l’altra, fins i tot entre setmana, nombrosos grups de joves s’amunteguen als carrers, deixant-los fets un desastre, bevent, cridant, tocant instruments fins a altes hores de la matinada, allargant la festa tant que els equips de neteja han d’esperar que buiden la plaça el matí següent per a poder començar a netejar.

D’aquesta situació insostenible naix el moviment Benimaclet Descansa, un grup de veïns que, cansats de la situació actual, decideixen buscar una solució. Un moviment que sorgeix des dels veïns i per als veïns.

Ens dividim en diversos grups, cadascun destinat a una tasca concreta per, en conjunt, solucionar el problema que se’ns planteja: Soroll, Botelló, Descentralització, Coordinació, Brutícia i Comunicació. L’equip de Soroll treballa per a disminuir el volum general en els carrers, evitar l’ús d’instruments i eliminar els concerts improvisats que es creen en hores de descans. L’equip de Botelló busca acabar amb la venda il·legal d’alcohol i altres substàncies al carrer. L’equip de Descentralització investiga la manera de disseminar les activitats d’oci que tenen lloc en la plaça i carrers contigus, buscant alternatives juntament amb altres associacions. L’equip de Coordinació està en contacte amb els serveis municipals com la policia o els de neteja per a millorar la coordinació entre tots els implicats. L’equip de Brutícia treballa per a mantenir els nivells bàsics de salubritat en els carrers, eliminant males

olors i fem. Finalment, l’equip de Comunicació intenta fer visible als mitjans de comunicació i al públic en general la situació que es viu en la plaça, per així aconseguir una major resposta ciutadana a aquest problema.

Quin és el nostre principal objectiu? Descansar, per això el nom del moviment. No volem eliminar la vida nocturna del barri, ja que entenem la necessitat que té Benimaclet de ser un lloc de trobada cultural i un espai per a l’oci. Però apel·lem a un oci que tinga en compte la seua repercussió en el veïnatge. Busquem solucions conjuntes a un problema que afecta a tot el barri, tant als que hi vivim com a aquella gent que promou un oci diferent, respectuós, i que es veu esguitada per aquesta mala fama que es projecta sobre ells. Volem que el barri torne a ser com era abans, un lloc social però respectant la vida diària, i sobretot nocturna, d’aquells que gaudim del meravellós barri que és Benimaclet.

Col·lectiu Benimaclet Descansa

Castellà

El ambiente de cercanía de la vecindad de Benimaclet y la tranquilidad son más propias de un pueblo que de una ciudad con casi 800 000 habitantes. Estas son algunas de las cualidades que los vecinos y vecinas valoramos y por las cuales seguimos haciendo nuestra vida diaria aquí.

Pero, desde hace ya algunos años, los vecinos y vecinas encontramos dificultades para conciliar el sueño, algunos incluso teniendo que tomar medicamentos somníferos o viéndose obligados a mover sus camas lejos de las ventanas que dan a la calle. El problema radica principalmente en el uso irresponsable que hacen algunas personas del espacio colectivo que es la plaza de Benimaclet y sus alrededores. Noche tras noche, incluso entre semana, numerosos grupos de jóvenes se apelotonan en las calles, bebiendo, gritando, tocando instrumentos hasta altas horas de la madrugada, dejándolas hecha un desastre, alargando esa fiesta tanto que los equipos de limpieza tienen que esperar a que despejen la plaza la mañana siguiente para poder empezar a limpiar.

De esta situación insostenible nace el movimiento Benimaclet Descansa, un grupo de vecinos que, cansados de la situación actual, deciden buscarle una solución. Un movimiento que surge desde los vecinos y para los vecinos.

Nos dividimos en varios grupos, cada uno destinado a una tarea concreta para, en conjunto, solventar el problema que se nos plantea: Ruido, Botellón, Descentralización, Coordinación, Suciedad y Comunicación. El equipo de Ruido trabaja para disminuir el volumen general en las calles, evitar el uso de instrumentos y eliminar los conciertos improvisados que se crean en horas de descanso. El equipo de Botellón busca acabar con la venta ilegal de alcohol y otras sustancias en la calle. El equipo de Descentralización investiga maneras de diseminar las actividades de ocio que toma lugar en la plaza y calles contiguas, buscando alternativas con otras asociaciones. El equipo de Coordinación está en contacto con los servicios municipales como la policía o los servicios de limpieza para mejorar la coordinación entre los vecinos y los servicios. El equipo de Suciedad trabaja para mantener los niveles básicos de salubridad en las calles, eliminando malos olores y basura. Finalmente, el equipo de Comunicación intenta hacer visible la situación que se vive en la plaza a los medios y al público general, para así conseguir una mayor respuesta ciudadana a este problema.

¿Nuestro objetivo? Descansar, de ahí el nombre del movimiento. No queremos eliminar la vida nocturna del barrio ya que entendemos la necesidad que tiene Benimaclet de ser un lugar de encuentro cultural y un espacio para el ocio. Pero apelamos a un ocio que considere su repercusión en la vecindad. Buscamos soluciones conjuntas a un problema que afecta a todo el barrio, tanto a los que vivimos en el como a aquella gente que promueve un ocio diferente, respetuoso, y que se ve salpicada por esta mala fama que se proyecta sobre ellos. Queremos que el barrio vuelva a ser como lo era antes, un lugar social pero respetando la vida diaria, y sobretodo nocturna, de aquellos que disfrutamos del maravilloso barrio que es Benimaclet

També pot interessar-te