La creació col·lectiva

BE actua · octubre 2016

Teatro Círculo

C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3

96 392 20 33

facebook / teatro.circulo

teatrocirculo.com

Valencià

Continent Benimaclet

El territori que habitem

El Teatre Círculo ha complit el seu segon any i l’inici de la seua tercera temporada teatral en Benimaclet durant el passat mes de setembre del 2016. Des de llavors fins ara una idea s’ha anat afermant i donant sentit a aquest canvi: presentar el barri que habitem i que ens acull com un nou continent, Continent Benimaclet. I el Teatre Círculo formant part del sorgiment d’aquesta nova plataforma continental.

Fa quasi dos anys presentàvem el projecte artístic del Teatre Círculo amb el nom d’Identitat. Aquella presentació acabava amb la següent frase:

“SER, identitat; FER, actuar i ESTAR, Continent Benimaclet”

I des d’aquest lloc, des d’aquesta nova ubicació, aquest nou hàbitat, aquesta nova terra, aquest nou país, hem continuat. Cada lloc que hem habitat ens ha transformat. La història del Teatre Círculo es va escrivint amb cada ubicació. Tirant la vista arrere, s’observa el paisatge que la nostra història ha anat configurant. Si fa dos anys ens qüestionàvem sobre la nostra Identitat com a conseqüència del nostre canvi de seu al barri de Benimaclet, una volta assentats, ens hem anat afermant i arrelant en el barri com agents transformadors i transformats en aquesta relació recíproca que conforma un nou paisatge.

Teatralment parlant, el Teatre Círculo representa, capitalitza, aquest nou continent: Continent Benimaclet, i cadascuna de les companyies que han presentat els seus treballs, que ens han habitat, han sigut els continguts, ens han significat. Amb cada obra de teatre el nostre continent ha anat creant el seu propi relleu, la seua singular orografia, la seua particular geografia. I entre aquests muntatges teatrals cal parlar també de l’última producció del Teatre Círculo: A la deriva.

A la deriva fou estrenada el passat mes de juny i s’ha reposat en la inauguració de l’actual temporada durant el mes de setembre. Ha sigut dirigida per Nef Martínez i interpretada per Raquel Sanz, Juana Ardoy, Victoria Verdesoto i Miguel Ángel Cantero. A la deriva ens planteja què és el que els ocorre a tres nàufragues que trobant-se en alta mar no han de menjar i que es veuen obligades a prendre decisions “polítiques” per a sobreviure. Partint d’un feroç conflicte derivat de l’antropofàgia, l’obra aborda assumptes de vigència permanent com la lluita de poder, la capritxosa organització de jerarquies i la distribució de la riquesa. A la deriva ens mostra el “naufragi” de l’ésser humà en la seua lluita per la supervivència en una situació extrema.

I les restes d’aquest naufragi ens serveixen al Teatre Círculo per a preguntar-nos, per a qüestionar-nos. Preguntes que emergeixen com a illes creant un nou arxipèlag… Naufraguen els desitjos? Les esperances naufraguen? I el futur que, encara que sempre estiga per arribar, pot naufragar? Naufraga l’amor? I els naufragis de la ment…? Preguntes que ens mobilitzen, que ens posen en acció, que ens marquen nous rumbs, nous camins i sentits que explorar.

És en aquesta relació de significant i significats, de continent i continguts que el Teatre Círculo no només ha sigut habitat, i modelat, sinó que ha sigut una plataforma de creació, país d’acolliment, substrat on créixer i, a vegades, on nàixer (també naufragar) i morir teatralment parlant.

En definitiva, la vida en el teatre que s’imbrica amb la vida d’un barri en un nou   territori anomenat Continent Benimaclet.

Equip Teatro Círculo

Castellà

CONTINENTE BENIMACLET
El Territorio que habitamos
El Teatro Círculo ha cumplido su segundo año y el inicio de su tercera temporada teatral en el barrio de Benimaclet durante el pasado mes de septiembre de 2016. Desde entonces hasta ahora una idea se ha ido afianzando y dando sentido a este cambio: presentar el barrio que habitamos y que nos acoge como un nuevo continente, “Continente Benimaclet”. Y el Teatro Círculo formando parte del surgimiento de esta nueva plataforma continental.
Hace apenas dos años presentábamos el proyecto artístico del Teatro Círculo con el nombre de “Identidad”. Aquella presentación acababa con la siguiente frase:
“SER, identidad, HACER, actuar, y ESTAR, Continente Benimaclet”
Y desde ese lugar, desde esa nueva ubicación, ese nuevo hábitat, esa nueva tierra, ese nuevo país, hemos continuado. Cada lugar que hemos habitado nos ha transformado. La historia del Teatro Círculo se va escribiendo con cada ubicación. Echando la vista atrás, se observa el paisaje que nuestra historia ha ido configurando. Si hace dos años nos cuestionábamos sobre nuestra “Identidad” como consecuencia de nuestro cambio de sede al barrio de Benimaclet, una vez asentados nos hemos ido afianzando y enraizando en el barrio siendo agentes transformadores y siendo transformados en esta relación recíproca que  conforma un nuevo paisaje.
Teatralmente hablando el Teatro Círculo representa, capitaliza, ese nuevo continente, Continente Benimaclet, y cada una de las compañías que han presentado sus trabajos, que nos han habitado, han sido los contenidos, nos han significado. Con cada obra de teatro nuestro continente ha ido creando su propio relieve, su singular orografía, su particular geografía. Y entre esos montajes teatrales hay que contar también con la última producción del Teatro Círculo, “A la deriva”.
“A la deriva” fue estrenada el pasado mes de junio y se ha repuesto en la inauguración de la actual temporada durante el mes de septiembre.  Ha sido dirigida por Nef Martínez e interpretada por Raquel Sanz, Juana Ardoy, Victoria Verdesoto y Miguel Ángel Cantero. “A la deriva” nos plantea qué es lo que les ocurre a tres náufragas que encontrándose en alta mar no tienen que comer y que se ven obligadas a tomar decisiones “políticas” para sobrevivir. Partiendo de un feroz conflicto derivado de la antropofagia, la obra aborda asuntos de vigencia permanente como la lucha de poder, la caprichosa organización de jerarquías y la distribución de la riqueza. “A la deriva” nos muestra el “naufragio” del ser humano en su lucha por la supervivencia en una situación extrema.
Y  los restos de este naufragio nos sirven al Teatro Círculo para preguntarnos,  para cuestionarnos. Preguntas que emergen como islas creando un nuevo archipiélago… ¿Naufragan los deseos? ¿Las esperanzas naufragan? ¿Y el futuro, que aunque siempre esté por llegar, puede naufragar? ¿Naufraga el amor? ¿Y los naufragios de la mente…? Preguntas que nos movilizan, que nos ponen en acción, que nos marcan nuevos rumbos, nuevos caminos y sentidos que explorar.
Es en esa relación de significante y significados, de continente y contenidos que el Teatro Círculo no sólo ha sido habitado, ni modelado, sino que ha sido una plataforma de creación, país de acogida, sustrato donde crecer y en ocasiones donde nacer (también naufragar)  y morir teatralmente hablando.
En definitiva la vida en el teatro que se imbrica con la vida de un barrio en un nuevo territorio llamado “Continente Benimaclet”

També pot interessar-te