Pirogravat manual

Diymaclet · octubre 2016

Pirogravat manual
Fabrica els teus propis artefactes!

A la segona edició de DIYmaclet farem un gravador de fusta, un projecte fet al grup de treball del Laboratorio de Fabricación.

Aquest aparell funciona fent un curtcircuit entre les puntes de dues agulles de xeringa.
Açò crea una resistència que es calfa tant com per poder cremar fusta i, per tant, gravar-la com es pot veure a la imatge final.
El procés s’anomena pirogravat.

Components
  • 2 agulles de xeringa
  • Vareta de fusta
  • Soldador i estany
  • Pila de 9V
  • Connector amb cables per a la pila
  • Fil
  • Pegament
  • Cinta aïllant i alicates
Passos a seguir

1 Amb molta precaució de no punxar-se, s’han de tallar les agulles aprofitant tota la part metàl·lica.

2 Pegarem les agulles amb cianocrilat (pegament instantani) i les enrotllem amb fil. Per posicionar les agulles s’ha de tindre en compte que hem d’encarar les puntes amb el tall en bisell (veure imatge). Esperem que se solidifique.

3 Doblarem les agulles, molt a poc a poc per tal que no es trenquen. Han de fer bon contacte, amb una mica de pressió.

4 Se solden els dos extrems de les agulles amb els cables del connector per a la pila de 9V. Si no et resulta fàcil soldar, pot ser que necessites aplicar una mica de decapant a l’agulla. Si ho necessites, passa’t pel Laboratorio i et donem!

5  Protegirem els cables amb cinta aïllant.

6  Situem la pila de 9V en la vareta de fusta i la subjectem amb una mica de cinta. Connectem! Atenció que la punta crema!

També pot interessar-te