La Mà Negra i el Arnadí

Històries del Glop · octubre 2016

HISTÒRIES DEL GLOP
Breu història i xicotetes històries-anècdotes del Bar Glop

Per a explicar les vostres històries gloperas…
facebook / Historia-s-DEL-GLOP

Glop
29 anys disfrutant junts de la mala fama
Plaza de Benimaclet 3
633 01 40 43
facebook.com/Glop

Valencià

La Mà Negra i el Arnadí

Alguns de vosaltres pot ser sabeu que abans d’obrir el Glop va ser un restaurant vegetarià. Però, i anteriorment? Just abans de llogar la planta baixa havia sigut magatzem per a guardar els productes que es venien en una de les casetes que antigament hi havia en el mercat de la Plaza Benimaclet. Aleshores alguns dels “mandamases” del barri, que ja posseïen terres i immobles, li van tirar l’ull amb la intenció de comprar-ho. Però l’antic amo de la casa, home d’esquerres, va preferir llogar-ho a gent jove com nosaltres. Si no haguera sigut per açò el més segur és que la casa hauria desaparegut doncs en l’època que era i sense lleis de protecció com les actuals és normal que hagueren acabat alçant-hi una finca.

La casa estava molt deteriorada i distribuïda d’una altra manera. On ara estan les taules eren habitacions i on es troba el billar era la cuina de la casa. El sòl era de terrasso antic, rajoles de les quals encara en queda alguna en el magatzem del bar. L’antiguitat exacta de la casa no figura en cap document que nosaltres hàgem vist però sí que sabem que té més de 220 anys.

Aquesta va ser la segona casa del barri doncs la primera és la que se situa darrere del Glop, en el carrer Benicolet, que la reconeixereu per la torreta que té i des de la qual els seus habitants podien veure el mar. En eixos anys encara no estava l’església. Com algunes de les cases de l’època tenia la cambra per a la cria de cucs de seda. Però si ens anem més anys cap a arrere la història de la casa és més singular. Quan antigament en el barri existien tres casinos: un situat en l’actual Patronat, un altre on més tard va estar un bar anomenat El Comercial i l’altre on es troba el Glop que era el casino de la Mà Negra. De fet, segons ens va explicar l’antic amo, també es van amagar algunes pertinences de la Mà Negra i quan ens ensenyà la cambra superior hi trobàrem una vella ràdio de galena i una bomba de mà inutilitzada. Per descomptat triàrem el millor lloc de Benimaclet.

Una vegada adquirit el local començàrem a reformar-ho a poc a poc. Massa a poc a poc. Ho volíem fer nosaltres amb l’ajuda d’amics. Però allò no avançava i les obres s’eternitzaven per això decidirem contractar a professionals per acabar la reforma. Així després de més d’un any d’obres, que resultar ser un dur treball per les circumstàncies, al gener de 1982 inauguràrem el local: un restaurant vegetarià al que anomenem: Arnadí. El nom ho prenem d’un plat típic de la cuina tradicional valenciana que és un postre de carabassa. Per aquells anys encara no estava la font (veureu una foto en l’anterior Històries del Glop) i una vegada tancades les parades, que quedaven del mercat que es posava tots els dies, era una plaça de poc pas i, quan arribava la nit, fins i tot fosca. Des del principi de l’obertura de l’Arnadí la plaça va anar guanyant vida ja que, com ocorre ara, hi havia persones que la utilitzaven com a punt de trobada i reunió; com una agrupació de balls tradicionals valencians que practicaven allí.

Però el restaurant no va durar molt de temps. Alguns podrien pensar que era lògic doncs en aquells anys els vegetarians no eren molt demandats pel que era difícil que anaren bé com a negoci si no estaven en un barri amb major afluència de públic. Aquesta no va ser la raó doncs mentre va estar obert teníem una clientela habitual i abundant. En honor a la veritat cal dir que la falta d’experiència i fins i tot una mica d’ingenuïtat ens va passar factura.

Dels plats que teníem en la carta recordem un d’ells com el de major èxit (malgrat la seua senzillesa o precisament per açò): les croquetes de formatge. Era una croqueta que la seua besamel es feia amb farina integral i li afegíem formatge parmesà ratllat a la paella. una vegada apagat el foc. Eren al voltant de 100 grams de formatge per mig litre de llet.

Castellà

La Mano Negra y el Arnadí

Algunos de vosotros puede que sepan que antes de abrir el Glop fue un restaurante vegetariano. Pero ¿y anteriormente? Justo antes de alquilar la planta baja había sido almacén para guardar los productos que se vendían en una de las casetas que antiguamente había en el mercado de la Plaza Benimaclet. Por aquel entonces algunos de los mandamases del barrio, que ya poseían tierras e inmuebles, les echaron el ojo con la intención de comprarlo. Pero el antiguo dueño de la casa, hombre de izquierdas, prefirió alquilarlo a gente joven como nosotros. Si no hubiera sido por esto lo más seguro es que la casa habría desaparecido pues en la época que era y sin leyes de protección como las actuales lo normal es que hubieran acabado levantando una finca.

La casa estaba muy deteriorada y distribuida de otra manera. Donde ahora están las mesas eran habitaciones y donde se encuentra el billar era la cocina de la casa. El suelo era de terrazo antiguo, ladrillos de los que aún queda alguno en el almacén del bar. La antigüedad exacta de la casa no figura en ningún documento que nosotros hayamos visto pero si que sabemos que tiene más de 220 años.

Esta fue la segunda casa del barrio pues la primera es la que se sitúa detrás del Glop, en la calle Benicolet, que la reconoceréis por la torreta que tiene y desde la que sus habitantes podían ver el mar. En esos años todavía no estaba la iglesia. Como algunas de las casas de la época tenía la cambra para la cría de gusanos de seda. Pero si nos vamos más años hacia atrás la historia de la casa es más singular. Cuando antiguamente en el barrio existían tres casinos uno situado en el actual Patronato, otro donde más tarde estuvo un bar llamado El Comercial y el otro donde se encuentra el Glop que era el casino de La Mano Negra. De hecho según nos contó el antiguo dueño también se escondieron algunas pertenencias de La Mano Negra y cuando nos enseñó la cambra superior encontramos una vieja radio de galena y una bomba de mano inutilizada. Desde luego elegimos el mejor sitio de Benimaclet.

Una vez adquirido el local empezamos a reformarlo poco a poco. Demasiado poco a poco. Lo queríamos hacer nosotros con la ayuda de amigos. Pero aquello no avanzaba y las obras se eternizaban por lo que decidimos contratar a profesionales para acabar la reforma. Así después de más de un año de obras, que resultó ser un duro trabajo por las circunstancias, en enero de 1982 inauguramos el local: un restaurante vegetariano al que llamamos Arnadí. El nombre lo tomamos de un plato típico de la cocina tradicional valenciana que es un postre de calabaza. Por aquellos años todavía no estaba la fuente (veréis una foto en la anterior Historias del Glop) y una vez cerradas las paradas, que quedaban del mercado que se ponía todos los días, era una plaza de poco paso y llegada la noche incluso oscura. Desde el principio de la apertura del Arnadí la plaza fue ganando vida ya que como ocurre ahora había personas que la utilizaban como punto de encuentro y reunión, como una agrupación de bailes tradicionales valencianos que practicaban allí.

Pero el restaurante no duró mucho tiempo. Algunos podrían pensar que era lógico pues en aquellos años los vegetarianos no eran muy demandados por lo que era difícil que fueran bien como negocio si no estaban en un barrio con mayor afluencia de público. Esta no fue la razón pues mientras estuvo abierto teníamos una clientela habitual y abundante. En honor a la verdad hay que decir que la falta de experiencia e incluso algo de ingenuidad nos pasó factura.

De los platos que teníamos en la carta recordamos uno de ellos como el de mayor éxito (a pesar de su sencillez o precisamente por eso) que eran las croquetas de queso. Era una croqueta cuya besamel se hacía con harina integral y le añadíamos queso parmesano rallado a la sartén una vez apagado el fuego. Eran alrededor de 100 gramos de queso por medio litro de leche.

També pot interessar-te