La creació col·lectiva

BE actua · octubre 2016

LA CREACIÓ COL·LECTIVA
Taller de teatre i formació de grup

Nivell I: Dimarts i Dimecres 21:00h
Nivell II: Dilluns 21:00
Primera classe gratis!
697 800 774
fusionartespacio@gmail.com

5 Microcuentos clásicos… y no tanto
Crítica social i diversió unides per a adaptar 3 contes de la nostra infància.
Dissabte 15 de 19:15 – 20:00
Diumenge 16 de 19:15 – 19:45
Benimaclet Confusion festival
Lloc: Fusionart. Companyia “No Hay Tiempo”

Valencià

Què fa especial aquest taller de teatre?

En aquest taller el director distribuix els papers, suggerix i assessora, són els actors i actrius els que creen els diàlegs a través de les seues improvisacions. És un treball col·lectiu en el qual fins i tot el públic pot participar i l’objectiu fonamental és aconseguir que s’exterioritzen vivències i preocupacions a través de la creació de diàlegs perquè tant ells com el públic gaudisquen i passen una estona agradable i inoblidable.

Quin tipus de temàtiques es tracten?

La major part dels temes estan relacionats amb la vida quotidiana: tensions en la convivència, disputes, trobades…El contingut és molt obert i és a través de jocs teatrals amb improvisació, amb expressió corporal i dinàmica de grups on el grup aconseguix identificar els seus punts forts per a trobar la temàtica més idònia a representar: contes clàssics, el barri, comèdies policials, comèdies familiars, segons el tipus d’humor, però sempre treballant la comèdia amb crítica social.

Qui ho imparteix?

Emanuel López Blanche, a càrrec de Fusionart Multiespacio, porta vinculat al teatre des dels vint anys, primer a Argentina i ara en Benimaclet. Va estudiar la carrera de promotor cultural de teatre i ha format part d’una associació de teatre independent durant 10 anys. Està especialitzat en teatre infantil, cafè teatre i teatre de carrer.

Com és el taller d’iniciació?

En aquest grup els participants solen ser aficionats al teatre; és ampli i tots participen en la creació col·lectiva amb l’assessorament de Emanuel. Al principi se’ls fa jugar a través de dinàmiques teatrals, se seleccionen els temes i se’ls introduix en el món de la tramoia. Així, quasi sense adonar-s’en, adquireixen els codis bàsics que els van a permetre representar la seua obra. Resultat d’aquest taller podem destacar les obres “Valentina”, “Els diumenges en família”, “El barri”, i “ 1º microfestival de microteatro”.

I l’avançat?

Per a aquest grup és necessari tenir almenys un any d’experiència teatral, sol ser un grup reduït on s’intenta trencar amb el que és tradicional, innovar en l’aspecte artístic i fusionar les arts. Al principi es treballen i investiguen diferents temes, després es fan propostes i la més votada acaba sent treballada per a representar-se. En edicions anteriors s’ha representat “Tartufo” de Molière, adaptat als temps moderns i el “Xou que val la pena de mort”.

I quins són els requisits per a participar?

Tenir moltes ganes de jugar, Conèixer-se, superar-se, divertir-se, trobar-se amb uns altres, riure’s, commoure’s, vèncer les pors, ampliar els límits, tornar-se més imaginatiu, més valent, més lliure. Crear.

Text: Ángel Latorre

Castellà

¿Qué hace especial a este taller de teatro?

En este taller el director distribuye los papeles, sugiere y asesora, siendo los actores y actrices los que crean los diálogos a través de sus improvisaciones. Es un trabajo colectivo en el que incluso el público puede participar y el objetivo fundamental es conseguir que se exterioricen vivencias y preocupaciones a través de la creación de diálogos para que tanto ellos como el público disfruten y pasen un rato agradable e inolvidable.

¿Qué tipo de temáticas se tratan?
La mayor parte de los temas están relacionados con la vida cotidiana: tensiones en la convivencia, disputas, encuentros…El contenido es muy abierto y es a través de juegos teatrales con improvisación, con expresión corporal y dinámica de grupos donde el grupo consigue identificar sus puntos fuertes para encontrar la temática más idónea a representar: cuentos clásicos, el barrio, comedias policiales, comedias familiares, según el tipo de humor, pero siempre trabajando la comedia con crítica social.

¿Quién lo imparte?
Emanuel López Blanche, a cargo de Fusionart Multiespacio, lleva vinculado al teatro desde los veinte años, primero en Argentina y ahora en Benimaclet. Estudió la carrera de promotor cultural de teatro y ha formado parte de una asociación de teatro independiente durante 10 años. Está especializado en teatro infantil, café teatro y teatro callejero.

¿Cómo es el taller de iniciación? en este grupo los participantes suelen ser aficionados al teatro; es amplio y todos participan en la creación colectiva con el asesoramiento de Emanuel. Al principio se les hace jugar a través de dinámicas teatrales, se seleccionan los temas y se les introduce en el mundo de la tramoya. Así, casi sin darse cuenta, adquieren los códigos básicos que les van a permitir representar su obra. Resultado de este taller podemos destacar las obras “Valentina”, “los domingos en familia”, “el barrio”, y “ 1º microfestival de microteatro”.

¿Y el avanzado?
Para este grupo es necesario tener al menos un año de experiencia teatral, suele ser un grupo reducido donde se intenta romper con lo tradicional, innovar en lo artístico y fusionar las artes. Se trabajan e investigan distintos temas al principio, después se hacen propuestas y la más votada acaba siendo trabajada para representarse. En ediciones anteriores se ha representado “Tartufo” de Moliere, adaptado a los tiempos modernos y el “Show que vale la pena de muerte”.

¿Y cuales son los requisitos para participar?

Tener muchas ganas de jugar, Conocerse, superarse, divertirse, encontrarse con otros, reírse, conmoverse, vencer los miedos, ampliar los límites, volverse más imaginativo, más valiente, más libre. Crear.

També pot interessar-te