Mollusque

BE sona · estiu 2016

Mollusque
Entrevista per Julia Reoyo

mollusque.bandcamp.com
facebook / Mollusque

Concerts
Dissabte 2 – 21:30h
Kaf Café

Diumenge 10 – 21h
Plaça de Benimaclet

Valencià

Qui de vosaltres és el cap, qui el peu i qui la massa visceral? Pau és el cap, que és d’on naixen les cançons, Patrícia i les seues lletres són la massa visceral i Rafa el peu, en fer que tot se sostinga.

Com és la vostra història? Érem amics abans de començar a tocar junts. Al principi no havíem planejat res però per circumstàncies de la vida i de manera casual vam descobrir que la mescla dels nostres interiors funcionava.

En quin habitat se senten més còmodes els Mollusque? Per a tocar, en llocs íntims, amb bona acústica i amb públic disposat a gaudir del moment.

De què parlen les vostres lletres? De decepcions, desitjos, esperances, sensacions mesclades amb diferents realitats i imatges que donen com a resultat el món surrealista en què habitem.

Com descriuríeu la vostra música? Emotiva, íntima, acurada i treballada.

D’on ve el nom Mollusque? D’un sopar que ens va convidar Patrícia en el que ens intoxicàrem amb uns mol·luscs, tots menys ella, que no en va menjar.

Parleu-nos del vostre nou disc. És una altra fase en la nostra vida, altres emocions, altres energies. El primer disc va ser més melodramàtic, estàvem en un moment emocional més delicat. En aquest nou treball ens sentim més ferms i contundents. Seguim fent el que ens dicta el nostre interior i el resultat segueix sent la confluència de tres formes d’expressió.

Quins són els vostres plans de futur? D’una banda esperem tenir acabat el segon disc abans de final d’any. Comptarem amb un productor francés per a optimitzar el resultat, ja que el primer disc va ser íntegrament produït per nosaltres. I d’altra banda, seguir tocant com fins ara.

Expliqueu-nos alguna anècdota. Una cosa molt especial és que quan toquem, segons sembla, la nostra música incita al silenci i no necessitem demanar-ho, la qual cosa és molt d’agrair. Una anècdota graciosa és que quan anem pel carrer amb els instruments a Rafa (contrabaix) li borden els gossos.

Com trobes la situació musical en València? València és una ciutat repleta de músics, així ha sigut històricament també. Hi ha molta i variada oferta, potser massa per a la demanda. Pot ser que alguns estils estiguen sobrevalorant-se i acaparant les inquietuds de músics i oïdors, però encara així és un luxe tenir tanta varietat d’estils en els locals de la ciutat. Quant a la valoració cap als músics i la música per part d’entitats públiques i promotors independents és insuficient, genera precarietat.

Els vostres referents? Els nostres referents són molts i variats, cadascun de nosaltres té uns gustos molt variats i diferents. Procurem fer música des de dins i no orientem la nostra creació a un estil o estils determinats. El moment i l’inconscient és el nostre referent més recurrent.

Unes paraules per a Benimaclet. Barri cultural per excel·lència, epicentre de la cultura on els artistes ens sentim molt còmodes.

Mollusque és música per a escoltar: Quan estic assoles en companyia de mi mateix pensant en tot i en res, mirant més enllà. Olent records, degustant olors, respirant una abraçada estimada, tocant un silenci oblidat. De sobte sentint pressa per a tancar els ulls i volar. Negant haver patit. Afirmant haver estimat.

Castellà

¿Quién de vosotros es la cabeza, quién el pie y quién la masa visceral?
Pablo es la cabeza, que es de donde nacen las canciones, Patricia y sus letras son la masa visceral y Rafa el pié, al hacer que todo se sostenga.

¿Cuál es vuestra historia? ¿Cómo os conocisteis?
Éramos amigos antes de empezar a tocar juntos. En un principio no habíamos planeado nada pero por circunstancias de la vida y de manera  casual descubrimos que la mezcla de nuestros interiores funcionaba.

¿En qué hábitat se sienten más cómodos los Mollusque?
Para tocar… en lugares íntimos, con buena acústica y con público dispuesto a disfrutar del momento.

¿De qué hablan vuestras letras?
De decepciones, deseos, esperanzas, sensaciones entremezcladas con distintas realidades e imágenes que da como resultado el mundo surrealista en el que habitamos.

¿Cómo describiríais vuestra música?
Emotiva, íntima, cuidada y trabajada.

¿De dónde viene el nombre Mollusque?
De una cena que nos invitó Patricia en la cuál nos intoxicamos con unos moluscos, todos menos ella, que no comió.

Habladnos de vuestro nuevo disco
Es otra fase en nuestra vida, otras emociones, otras energías. El primer disco fue más melodramático, estábamos en un momento emocional mas delicado, en éste nuevo trabajo nos sentimos más firmes y contundentes. Seguimos haciendo lo que nos dicta nuestro interior y el resultado sigue siendo la confluencia de tres formas de expresión.

¿Planes de futuro?
Por un lado esperamos tener terminado el segundo disco antes de final de año. Contaremos con un productor francés para optimizar el resultado, ya que el primer disco fue íntegramente producido por nosotros. Y por otro lado seguir tocando como hasta ahora.

Contadnos alguna anécdota
Una cosa muy especial es que cuando tocamos, por lo visto, nuestra música incita al silencio y no necesitamos pedirlo, lo cual es muy de agradecer.

Una anécdota graciosa es que cuando vamos por la calle con los instrumentos a Rafa (contrabajo) le ladran los perros.

¿Cómo encontráis la situación musical en Valencia?
Valencia es una ciudad repleta de músicos, así ha sido históricamente también. Hay mucha y variada oferta, quizá demasiada para la demanda. Puede que algunos estilos estén sobrevalorándose y   acaparando acaparando las inquietudes de músicos y oyentes, pero aún así es un lujo tener tanta variedad de estilos en los locales de la ciudad. En cuanto a la valoración hacia los músicos y la música por parte de entidades públicas y promotores independientes es insuficiente, genera precariedad.

¿Cuáles son vuestros referentes?
Nuestros referentes son muchos y variados, cada uno de nosotros tiene unos gustos muy variados y distintos. Procuramos hacer música desde dentro y no orientamos nuestra creación a un estilo o estilos determinados. El momento y el inconsciente es quizá nuestro referente más recurrente.

Unas palabras para Benimaclet
Barrio cultural donde los haya, epicentro de la cultura donde los artistas nos sentimos muy cómodos.

Mollusque es música para escuchar…Cuando estoy solo en compañía de mi mismo pensando en todo y nada, mirando más allá. Oliendo recuerdos, degustando olores, respirando un abrazo amado, tocando un silencio olvidadoDe repente sintiendo prisa para cerrar los ojos y volar. Negando haber sufrido. Afirmando haber amado.

També pot interessar-te