Lupe Azcano

BE sona · abril 2016

Impro-jazz
Entrevista a Lupe Azcano

Lupe Azcano i The Jazzy Jammin Band
Tots els dimarts – 21.30h
Tallafocs
C/ Baró de San Petrillo, 46

Valencià

Com vas començar a cantar jazz?

Per casualitat. Abans em dedicava al rock i tocava el baix elèctric, fins que de sobte em van preguntar si volia provar cantar en un trio de jazz. En el jazz vaig veure-hi una oportunitat d’aprendre un ofici amb el qual podia guanyar-me la vida, vaig veure una possibilitat de viure de la música, cosa que fins a aquell moment m’havia semblat utòpic. Així va començar la cosa, però després, quan em vaig introduir al món de la música, em vaig sentir com un peix a l’aigua, fou com trobar el meu lloc en el món.

Quins són els cantants que més t’han influenciat?

De jazz? Cap. No vaig escoltar jazz fins que no vaig començar a estudiar-lo, amb 23 anys. M’agradaven els Beatles, i el rock progressiu dels anys 70, grups com Pink Floyd, Yes, King Crimson, Genesis o Jethro Tull. Després, a l’hora d’estudiar jazz, em vaig nodrir, sobretot, dels bons músics que m’envoltaven quan vaig participar a les jams.

Què té la música dels Beatles que t’ha portat a fer-los un homenatge?

Els Beatles són com déus per a mi. Els vaig descobrir quan era una xiqueta de 6 anys i vaig estar enganxada a la seua música durant tota la meua infància i adolescència. He tingut, fins i tot, una llarga etapa de la meua vida en què no escoltava altra música. En fi, sóc una “Beatle-maníaca” autèntica.

En quin estil enquadraries el teu últim treball?

Aquest estil jo l’he batejat “Jazzy Beatle”. No és més que les cançons dels Beatles arranjades per mi, plasmant la meua experiència del món del jazz.

Com veus l’escena del jazz valencià? Creus que les coses estan canviant?

La veritat és que estic acostumada a la crisi. Vaig començar a dedicar-me a la música ja en temps de crisi, i tots els meus companys de “pèl blanc” em parlen sempre d’una “època daurada” en què vivien dels concerts, hi havia grans festivals i grans pressupostos destinats a la cultura i es guanyava molts diners. Però jo aquesta època no la vaig viure, i tal com veig el panorama actual, no tinc l’esperança que això torne. Sí, les coses estan canviant, però per a pitjor, i em referisc a un canvi que va començar ja fa uns anys amb la crisi. Darrerament hi ha hagut alguns canvis positius, com la legalització dels concerts en bars de Barcelona, però crec que és massa prompte per treure conclusions. Cal un canvi molt fort en l’àmbit cultural perquè el jazz puga tenir un futur prometedor.

Amb qui t’agradaria o t’hagués agradat compartir escenari?

La llista de gent del món del jazz amb la que m’agradaria tocar és pràcticament infinita, ja que hi ha molts capos de jazz al món, fins i tot hi ha infinits capos de jazz, que ni tan sols conec, amb els que segurament m’agradaria compartir escenari si els conegués. Als jazzistes ens agrada tocar amb molta gent diferent. M’agrada compartir escenari amb qualsevol músic que sàpiga “parlar l’idioma” del jazz, tan si és famós com si no ho és.

Parla’ns del teu tema favorit.

No tinc un tema favorit, tinc milions de temes favorits, tant en el jazz com en el rock. Cada dia em vénen de gust uns o altres, segons l’estat d’ànim.

Per què recomanaries apropar-se a les sessions de jazz del Tallafocs?

Perquè difonem l’autèntica essència del jazz, que és la improvisació, de la mà de grans músics de l’escena que van trepitjant aquest escenari cada dimarts. A més és un dels millors restaurants de Benimaclet, les tapes estan boníssimes i a molt bon preu. Recomanaria menjar a aquest lloc, independentment de les sessions.

Castellà

¿Cómo empezaste a cantar jazz?

Por casualidad. Antes me dedicaba al rock y tocaba el bajo eléctrico, hasta que de repente alguien me preguntó si quería probar cantar en un trío de jazz. En el jazz vi una oportunidad de aprender un oficio con el que podía ganarme la vida, vi una posibilidad de vivir de la música, algo que hasta entonces me había parecido utópico. Así empezó la cosa, pero luego, una vez me metí en el mundillo me sentí como pez en el agua, fue como encontrar mi lugar en el mundo.

¿Cuáles son los cantantes que más te han influenciado?

De jazz? Ninguno. No escuchaba jazz hasta que no empecé a estudiarlo a los 23 años. Me gustaban los Beatles, y el rock progresivo de los años 70, grupos como Pink Floyd, Yes, King Crimson, Genesis, Jethro Tull… Luego a la hora de estudiar jazz, más bien me nutrí de los buenos músicos que me rodeaban cuando salía a las jams.

¿Qué tiene la música de los Beatles que te ha llevado a hacerles un homenaje?

Los Beatles son como dioses para mí. Los descubrí siendo una niña de 6 años y estuve enganchada a su música durante toda mi infancia y adolescencia, teniendo incluso una larga etapa de mi vida en la que no escuchaba otra música. En fin, soy una “Beatle-maníaca” auténtica.

¿En qué estilo o tipo de jazz encuadrarías tu último trabajo?

A este estilo lo he bautizado “Jazzy Beatle”. No es más que las canciones de los Beatles arregladas por mí, plasmando mi experiencia del mundo del jazz.

¿Cómo ves la escena del jazz valenciano? ¿crees que las cosas están cambiando?

La verdad es que estoy acostumbrada a la crisis. Empecé a dedicarme a la música ya en tiempos de crisis, y todos mis compañeros de “pelo blanco” me hablan siempre de una “época dorada” en la que vívían de los conciertos, había grandes festivales y grandes presupuestos destinados a la cultura y se ganaba mucho dinero. Pero yo esa época no la viví, y tal como veo el panorama actual, no tengo la esperanza de que eso vuelva. Sí, las cosas están cambiando, pero para peor, y me refiero a un cambio que empezó hace varios años con la crisis. Últimamente, ha habido algunos cambios positivos, como la legalización de los conciertos en bares de Barcelona, pero creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Hace falta un cambio muy fuerte a nivel cultural para que el jazz pueda tener un futuro prometedor.

¿Con quién te gustaría o te hubiera gustado compartir escenario?

La lista de gente del mundo del jazz con la que me gustaría tocar es prácticamente infinita, pues existen muchos capos de jazz en el mundo, incluso hay infinitos capos de jazz que ni siquiera conozco con los que seguramente me gustaría compartir escenario si los conociera. A los jazzistas nos gusta tocar con mucha gente diferente. Me gusta compartir escenario con cualquier músico que sepa “hablar el idioma” del jazz, sea lo famoso que sea.

Háblanos de tu tema favorito, ¿qué lo hace tan especial?

No tengo un tema favorito, tengo millones de temas favoritos, tanto en el jazz como en el rock. Cada día me apetecen unos u otros, según el estado de ánimo.

¿Por qué recomendarías a nuestros lectores que se acercaran a las sesiones de jazz de Tallafocs?

Porque difundimos la auténtica esencia del jazz que es la improvisación, de la mano de grandes músicos de la escena que van pisando este escenario cada martes. Además es uno de los mejores restaurantes de Benimaclet, las tapas están buenísimas y a muy buen precio. Recomendaría comer allí independientemente de las sesiones.

També pot interessar-te