Ibán Ramón

Artista del mes · març 2016

Valencià

Com vas començar? Des de molt jove feia cartells, dibuixava i maquetava fanzines i altres coses. Quan vaig voler adonar-me’n em dedicava al disseny gràfic, abans inclús de començar a estudiar-lo. L’edició de fanzines em va portar a col·laborar amb impremtes, i després va arribar tot. Fotògraf no he volgut ser mai, no crec que ho siga, faig fotografies des de sempre, de la mateixa manera que dibuixe i faig escultures. Forma part de l’àmbit personal, encara que faça exposicions de fotografia, mai faig fotos per encàrrec.

Com descriuries el teu treball? No sabria fer-ho bé… Faig disseny editorial, d’identitat i comunicació gràfica. També, em preocupe per les qüestions tipogràfiques i de tant en tant, faig ús de la il·lustració, els colors plans i vius, però no crec tindre un estil marcat, no m’interessa massa, preferisc reaccionar davant de cada encàrrec com crec que he de fer-ho.

És possible arribar mitjançant un llenguatge senzill i abstracte al gran públic en la ciutat del “quant més sucre, més dolç”? La gent valora el que coneix i aprén ràpidament. El carrer és una gran escola de comunicació visual, si ensenyem bé, si el que es veu és bo, els ciutadans aprenen. El criteri i el bon gust s’eduquen, és qüestió d’un poc de temps.

En les teues fotos, veiem l’empremta de l’humà en un paisatge que resisteix, com veus el futur? A curt termini, ni idea. A llarg termini, el món no és nostre, estem ací de pas. La natura és l’ama de tot.

 Al teu treball també veiem com fuges de la ciutat, buscant l’humà a la natura, per què? És una bona excusa per a viatjar lluny. Crec que va ser abans el desplaçament que la fotografia. A més, en la natura em trobe més fàcilment amb algunes coses que m’interessen contar, per ara.

 Un somni que no s’ha fet realitat. Que els cartells amb què entropesses per la ciutat siguen de molta qualitat gràfica, com ocorre en algunes ciutats que visite, que de nou pugues sentir-te orgullós com a valencià del disseny produït per les institucions públiques. Ara hi ha casos concrets que estan bé, però no tots.

Als teus retrats apareixen persones en actitud passiva en llocs poc còmodes, és així com hem d’enfrontar-nos a la nostra realitat? És un poc metafòric. La resistència és una actitud però la resiliència és una capacitat que no tots tenen, la natura sí.

Quin paper té l’usuari en el teu treball? L’usuari és el que completa el treball, el que li dóna un sentit, sense ell no hi ha comunicació. Tot es fa per a afavorir eixa relació. L’usuari ho és tot.

Cinc treballs que hagueres escollit si no fores dissenyador. Qualsevol cosa divertida: Actor de teatre, músic, guia turístic, llibrer o antiquari.

Quin és el millor feedback que has rebut amb el teu treball? El d’algunes persones que no saben molt de disseny, ni et coneixen i et diuen que els ha alegrat molt veure els teus cartells pel carrer.

Parla’ns de la portada per a la revista. “Movimiento de rotación” parla de les Falles com a centre de tot (és al que ens enfrontem cada mes de març), i de la resta del món en relació amb la festa fallera amb això de #FallesUNESCO, etc.

Com és una ciutat perfecta? No ho sé. A més, la perfecció em dóna un poc de por. Però està bé que les ciutats siguen cada vegada més per a les persones, per a la cultura, per als xiquets i els joves i no tant per al desenvolupament de l’activitat de grans comerços en algunes zones concretes. A València li falta un poc de vida de barri, ja que hi ha alguns en què no s’ofereix res interessant. Els gestors públics tenen molt a fer en aquest sentit, deixar de mirar al centre contínuament.

Falles innovadores o falles tradicionals? Falles de veritat. De les convencionals, algunes conserven la crítica al seu ADN. Les innovadores són per natura, crítiques. Crec que hi ha espai per a totes, el que és interessant és que tots trobem alguna que ens abellisca visitar, i que respectem a les altres. Quanta més varietat, millor i ací entren també les convencionals però el que és innovador hauria de ser més natural en una cosa que pretén ser artística.

Anar-se’n en Falles o quedar-se? Quedar-se a la plantà i veure alguna cosa interessant. Si no t’interessa participar activament, és millor anar-se’n després per a tornar i veure la cremà.

 Si durant les Falles, la ciutat sencera es cremara, què salvaries de ta casa? I del teu estudi? De la meua casa, a més de la família, la meua col·lecció de papers vells; del meu estudi no crec que hi haja res indispensable, potser els treballs que conserve d’altres, no els meus.

Pensant en la vinculació entre València com a espai físic i el disseny com una ferramenta per a comunicar aquest espai, quines qualitats destacaries de la ciutat? La mesura, l’escala. Una de les premisses present en tot tipus de treball és l’escala humana, la relació, la proporció. Aquesta ciutat està en una relació de grandària amb les persones prou raonable.

S’han llegit un fum de crítiques sobre els cartells de les Falles, què li diries a les persones que no han reaccionat bé amb els teus dissenys? Que si una persona només espera del disseny la comoditat de reconéixer-se en el que és conegut, ni ho va a disfrutar, ni ho va a entendre mai.

Castellà

¿Cómo empezaste? Desde muy joven hacía carteles, dibujaba y maquetaba fanzines y otras cosas, cuando me quise dar cuenta me dedicaba al diseño gráfico, antes incluso de empezar a estudiarlo. La edición de fanzines me levó a colaborar con imprentas, y después llegó todo solo… Fotógrafo no he querido serlo nunca, no creo que lo sea, hago fotografías desde siempre, igual que dibujo o hago esculturas, forma parte del ámbito de lo personal, aunque haga exposiciones de fotografía, nunca hago fotos por encargo.

¿Cómo describirías tu trabajo? No sabría hacerlo bien, hago fundamentalmente diseño editorial, de identidad y comunicación gráfica. Suelo prestar atención a las cuestiones tipográficas y de cuando en cuando uso la ilustración, los colores planos y vivos, pero no creo tener un estilo marcado, no me interesa demasiado, prefiero reaccionar ante cada encargo como creo que debo hacerlo.

 ¿Es posible llegar mediante un lenguaje sencillo y abstracto al gran público en la ciudad del ‘quant més sucre més dolç’? La gente valora lo que conoce, y aprende rápido. La calle es una gran escuela de comunicación visual, si enseñamos bien, si lo que se ve es bueno, los ciudadanos aprenden. El criterio y el buen gusto se educa, es cuestión de un poco de tiempo.

Rastros del ser humano en un paisaje que resiste, ¿cómo ves el mundo en el futuro? A corto plazo ni idea, a largo plazo el mundo no es nuestro, estamos aquí de paso. La naturaleza es la dueña de todo.

En tus fotografías huyes de la ciudad, buscando lo humano en la naturaleza, ¿por qué huir de los lugares más antropizados? Es una buena excusa para viajar lejos. Creo que fue antes el desplazamiento que la fotografía. Además, en la naturaleza me encuentro más fácilmente con algunas cosas que me interesa contar, por ahora.

Personas en actitud pasiva, ausentes, a la espera, en contextos poco apacibles ¿es así cómo nos debemos enfrentar al mundo que nos rodea? ¿El mundo cambiará para nosotros o es necesario una actitud más activa para cambiarlo? Supongo que te refieres a alguna de mis series fotográficas, es un poco metafórico La resistencia es una actitud, pero la resiliencia es una capacidad que no todos tienen, la naturaleza sí.

¿Qué papel tiene el usuario en tu trabajo? El usuario es el que completa el trabajo, el que le da sentido, sin él no hay comunicación. Todo se hace para favorecer esta relación. El usuario lo es todo.

Cinco trabajos que hubieras escogido si no fueras diseñador. Pues no sé, cualquier cosa divertida: Actor de teatro, músico, guía turístico, librero o anticuario

Un sueño que no se ha hecho realidad. Que los carteles con los que tropiezas por la ciudad sean de mucha calidad gráfica, como ocurre en algunas ciudades que visito, que de nuevo puedas sentirte orgulloso como valenciano del diseño producido por las instituciones públicas. Ahora hay casos concretos que están bien, pero todavía se cuelan cosas cutres.

¿Cuál ha sido el mejor feedback que has recibido con tu trabajo? El de algunos que no saben de diseño ni te conocen y dicen que les ha alegrado mucho ver tus carteles por la calle.

Cuéntanos el por qué de la portada para Benimaclet Entra. “Movimiento de rotación”, habla de las fallas como centro de todo (es a lo que nos enfrentamos cada marzo), y del resto del mundo en relación con la fiesta fallera eso de #FallesUNESCO, etc…

¿Cómo es una ciudad perfecta? ¿Y una Valencia perfecta? No lo sé, además la perfección da un poco de miedo. Pero está bien que las ciudades que sean cada vez más para las personas, para la cultura, para los niños y los jóvenes, y no tanto para el desarrollo de la actividad de grandes comercios en algunas zonas concretas. A valencia le falta un poco de vida de barrio, hay algunos en los que no se ofrece nada interesante, los gestores públicos tienen mucho que hacer en este sentido, dejar de mirar al centro todo el rato.

¿Fallas innovadoras o fallas tradicionales? ¿Por qué? Fallas de verdad, de las convencionales algunas pocas conservan la crítica en su adn, las innovadoras son por naturaleza críticas. Creo que hay espacio para todas, lo interesante es que todos encontremos alguna que apetezca visitar, y que respetemos a las otras. Cuanta más variedad mejor y aquí entra también lo convencional, pero lo innovador debería ser más natural en algo que pretende ser artístico.

¿Huir de Valencia en Fallas o quedarse en la ciudad? ¿Por qué? Quedarse a la plantá y ver alguna cosa interesante, si no te interesa participar activamente es mejor irse después para volver a ver la cremà.

En el caso de que durante las Fallas, la ciudad entera ardiera, ¿qué único elemento salvarías de tu casa? ¿Y de tu estudio?, de mi casa, además de la familia, mi colección de papeles viejos; de mi estudio no creo que hay nada indispensable, tal vez los trabajos que conservo de otros, no los míos.

Pensando en la vinculación entre Valencia como espacio físico y el diseño como una herramienta de comunicar este espacio al mundo, ¿qué cualidades de la ciudad destacarías como fundamentales a la hora de abordar un trabajo? La medida, la escala. Una de las premisas presentes en todo trabajo es la escala humana, la relación, la proporción. Esta ciudad está en una relación de tamaño con las personas bastante razonable.

Se han leído un sinfín de críticas sobre los carteles de las Fallas 2016, ¿qué le dirías a las personas que han reaccionado con furia con tus diseños? Que si uno sólo espera del diseño la comodidad de reconocerse en lo ya conocido, ni lo va a disfrutar, ni lo va a entender nunca.

També pot interessar-te