Tu Vida Es De Libro

BE escriu · gener 2016

Tu Vida Es De Libro
Arantxa Alfaro Hernández
Isabel Gadea i Peiró

tuvidaesdelibro.com
facebook / TuVidaEsDeLibro

Valencià

Rescatem de la memòria els records i experiències biogrà ques… Quina és la història que vols regalar? Nosaltres te l’escrivim.

Mai ens haguérem imaginat estar ací om- plint una de les pàgines d’aquesta revista que duguem llegint des del seu primer número. Com a veïnes del barri i lectores de la Benimaclet Entra, estem molt agraï- des per l’oportunitat de convertir-nos, durant aquestes línies, en escriptores de la revista del barri per a donar-vos a conèixer Tu Vida Es De Libro.

El que us presentem és un projecte ges-

tat amb moltíssima il·lusió i grans dosis de treball. Com a sociòlogues de forma- ció, en general, i amants dels estudis de memòria oral, en particular, decidírem iniciar aquest projecte amb la intenció de buscar-nos el nostre espai en el món labo- ral, mitjançant allò que millor sabem fer i més ens apassiona: recopilar i redactar històries de vida.

Així doncs, des de Tu Vida Es De Libro, t’oferim la possibilitat d’escriure la his- tòria de la teua vida, de recuperar, a partir de la memòria, els teus records i experièn- cies biogrà ques per a convertir-les en un llibre personalitzat i fet a mida, un llibre molt especial, el teu.

Qualsevol ocasió o moment especial és bona per a regalar un llibre de vida: l’ani- versari de la teua mare, la jubilació de la teua companya, els 20 anys del vostre col·lectiu, la boda de la teua germana… Per això, et proposem distints models de llibres de vida, perquè són moltes les històries que es poden escriure: la història de les nostres iaies, la història comparti- da d’una amistat, d’una falla del barri o d’una associació, la història familiar, la dels o cis tradicionals d’un poble, el re- corregut d’un negoci que ha anat creixent al llarg de successives generacions i un llarg etcètera.

Ara bé, com ho fem? Com aconseguim tenir un estil propi? Com fem per a que cada llibre siga exclusiu i únic? Doncs és ben senzill. El nostre modus operandis és realitzar entrevistes a les persones prota-

gonistes de la història i, amb els testimo- nis transcrits i compilats, anem embastant la informació facilitada a cada entrevista per a reconstruir-la i plasmar-la sobre un text escrit. Posem la nostra atenció a cada paraula, frase i anècdota transcrita, de manera que la veu protagonista és la de les persones que participen en cadascun dels llibres.

El nostre és un treball minuciós i delicat on cada projecte iniciat ens convida a viatjar per les subjectivitats de les experiències viscudes en primera persona. Un treball que realitzem, sempre, amb el màxim ri- gor, respecte i estima cap a qui ens està contant la seua història.

En de nitiva, Tu Vida Es De Libro, t’ofe- reix la possibilitat d’escriure i materia- litzar en un llibre tot allò que s’amaga a la nostra memòria, històries quotidianes que mereixen ser contades i que ara, te- nen la possibilitat de convertir-se en el regal més bonic que mai hagueres pogut imaginar. Un llibre on deixar l’empremta d’històries importants, la història més im- portant, la història d’una vida.

Castellà

També pot interessar-te