¡Abordaje!

BE juga · desembre 2015

¡Abordaje! Joc de Taula
Autor: César Gómez Bernardino

facebook / abordajeverkami
blogspot / dosmaracas

Podeu trobar aquest joc a…
Books n Jocs
C/ d’Utiel, 6 Benimaclet
facebook / booksnjocs

valenciá

Heu sentit parlar dels jocs de taula moderns? Aquesta forma d’oci està començant a co- néixer-se de forma més ampla a Espanya i no estem parlant del parxís o el Mono- poly. Qualsevol que s’acoste per primera vegada a aquesta afició quedarà sorprés per la immensa oferta disponible. La BGG (la base de dades sobre jocs de taula més extensa d’Internet) té comptabilitzats més de 80.000 títols diferents. Això és tot un món per a triar, des d’aquells pensats per a gaudir en família a densos jocs de simulació històrica amb partides que po- den durar mesos. Hi ha literalment un títol per a cada persona i cada moment.

La meua afició pels jocs de taula va sorgir a la universitat, a través de l’Aula de Rol i Simulació de la UPV (no confondre jocs de rol amb jocs de tauler, encara que els aficionats a un d’ells solen ser aficionats a l’altre, són dos mons diferents). Allí vaig recuperar el gust d’asseure’m a una taula i jugar amb tres o quatre amics per a con- querir el món, córrer un circuit de Fór- mula 1 o dirigir una república bananera.

El món dels jocs és un lloc que invita a fer coses noves. És molt difícil que, de sobte, no et trobes pensant com seria el joc que acabes de provar si li feres uns canvis o, com podria ser eixe joc que tens al cap però que encara no existeix.

La meua experiència personal ha sigut molt gratificant. Mai he deixat d’embar- car-me en projectes emmarcats dins de les meues aficions friquis. Publicàrem un fanzine a la universitat, intentàrem crear el nostre propi joc de rol, molt més tard va arribar el blog i a poc a poc, em vaig prenent més seriosament el fet de fer un joc a mesura que anava introduint-me en la comunitat d’autors i editors de jocs de tauler. Fins que finalment, un dels meus jocs ha vist la llum professionalment. Aquest joc és ¡Abordaje!, un joc de pirates per a dos jugadors d’uns 20-30 minuts de duració, il·lustrat pel dibuixant valencià Jordi Bayarri i editat per GDM Games.

El projecte ha sigut desenvolupat a tra- vés d’una plataforma de micromecenatge (Verkami). Aquestes ferramentes de fi- nançament col·lectiu són una de les claus de l’èxit i el soroll que estan fent els jocs de taula hui en dia. Hem passat d’un mer- cat en què les grans editorials publicaven els títols amb comptagotes i quasi sempre limitant-se a traduir jocs d’autors estran- gers a un panorama amb una enorme quantitat d’autors que fan el bot a l’auto- edició. És el mateix que està ocorrent amb altres formes d’expressió culturals com els llibres o la música, on els creadors que no estan prop del radar dels grans editors, tenen l’oportunitat d’ensenyar les seues obres i veure-les publicades.

A la fi, el joc és un producte cultural més, com un llibre o una pel·lícula, on l’autor interactua amb els usuaris d’una manera diferent, a través d’un reglament que pro- porciona una experiència determinada.

Aquesta és una de les lluites constants que tenim, que el joc es considere cultura i que es reconega. Ja ha passat el temps en què el joc era una caixa sense acreditar de Borrás o MB. Els jocs de hui en dia tenen nom i cognoms, els autors són coneguts i les seues noves creacions esperades any rere any, com ho és el nou llibre d’eixe escriptor que tant ens agrada o la nova pel·lícula del nostre director favorit.

Els jocs de taula han vingut per a que- dar-se, perquè definitivament jugar no és només cosa de xiquets.

César Gómez Bernardino
il·lustració: Jordi Bayarri

castellano
¿Habéis oído hablar de los juegos de mesa modernos? esta forma de ocio está empezando a conocerse de forma más amplia en España y no estamos hablando del parchís o el Monopoly.

Cualquiera que se acerque por primera vez a esta afición va a quedar sorprendido por la inmensa oferta disponible. La BGG (la base de datos sobre juegos de mesa más extensa de internet) tiene contabilizados ¡más de 80.000 títulos diferentes! Eso es todo un mundo para elegir, desde aquellos pensados para disfrutar en familia a densos juegos de simulación histórica cuyas partidas pueden durar meses. Hay literalmente un título para cada persona y momento.

Mi afición por los juegos de mesa surgió en la universidad, a través del Aula de Rol y Simulación de la UPV (no confundir juegos de Rol con juegos de tablero, aunque los aficionados a uno suelen serlo también a lo otro son dos mundos distintos). Allí recuperé el gusto de sentarme a una mesa y jugar con tres o cuatro amigos a conquistar el mundo, correr un circuito de F1 o dirigir una república bananera.

El mundo de los juegos es un lugar que invita a hacer cosas nuevas, si tienes esa vena creativa es muy difícil que no te encuentres de repente pensando cómo sería el juego que acabas de probar si le hicieras este o aquel cambio. O directamente como podría ser ese juego que tienes en mente pero que no existe todavía.

Mi experiencia personal ha sido muy gratificante, nunca he dejado de embarcarme en proyectos enmarcados dentro de mis aficiones frikis; publicamos un fanzine en la universidad, intentamos crear nuestro propio juego de rol, mucho más tarde llego el blog y poco a poco me fui tomando en serio lo de hacer juego se introduciéndome cada vez más en la comunidad de autores y editores de juegos de tablero. Hasta que finalmente uno de mis juegos ha visto la luz a nivel profesional, ¡Abordaje! es un juego de piratas para dos jugadores de unos 20-30 minutos de duración, ilustrado por el dibujante valenciano Jordi Bayarri y editado por GdM Games

El proyecto ha sido desarrollado a través de una plataforma de crodwfunding (Verkami), estas herramientas de financiación colectiva son una de las claves del éxito y el ruido que están haciendo los juegos de mesa hoy en día. Hemos pasado de un mercado en el que las grandes editoriales publicaban los títulos con cuentagotas y casi siempre limitándose a traducir juegos de autores extranjeros a un panorama con una enorme cantidad autores que dan el salto a la autoedición. Es lo mismo que está ocurriendo con otras formas de expresión cultural como los libros o la música, donde creadores que están muy por debajo del radar de los grandes editores tienen la oportunidad de enseñar sus obras y verlas publicadas.

Al final el juego es un producto cultural más, como un libro o una película, donde el autor interactúa con los usuarios de un modo diferente, a través de un reglamento que proporciona una experiencia determinada.
Esta es una de las luchas constantes que tenemos los aficionados, que el juego se considere cultura y que se reconozca como tal. Atrás quedan los tiempos en que el juego era una caja sin acreditar de Borrás o MB. Los juegos de hoy en día tienen nombre y apellidos, los autores son conocidos y sus nuevas creaciones esperadas año tras año, como lo son el nuevo libro de ese escritor que tanto nos gusta o la nueva película de nuestro director favorito.
Los juegos de mesa son algo que ha venido para quedarse, porque definitivamente jugar no es solo cosa de niños.

César Gómez Bernardino
ilustración: Jordi Bayarri

També pot interessar-te