Intramurs 2015

BE fent ciutat · octubre 2015

Festival per l’Art a València

Octubre 2015
www.intramurs.org
facebook / intramurs

No et perdes…

Intramurs 2015
Del 22 d’octubre a l’1 de novembre
Ciutat Vella – Valencia

Ja està ací la nova edició d’Intramurs, el festival d’art urbà, contemporani i interdis- ciplinari del centre de València. Aquest any tindrà lloc del 22 d’octubre a l’1 de novem- bre. Durant 10 dies omplirem d’iniciatives artístiques el centre històric, en una cita en què reivindiquem nous usos de l’espai públic i una nova manera d’apropar-se a l’art i la cultura. Aquest any i com a no- vetat, comptem amb la participació d’un país convidat, Holanda paradigma de l’art públic i urbà.

Per a aquesta aventura, enguany ens acom- panya Cervezas Alhambra, patrocinador oficial d’Intramurs. Un compromís que farà possible la producció d’una de les obres d’Intramurs i la realització de la Ruta d’Aparadors. En la mateixa línia, Iberia també ha volgut col·laborar fent un des- compte a tots els que volen per a acudir al festival. També Caixa Popular s’ha sumat i entra a formar part com col·laboradors. A poc a poc ens agradaria poder anar obrint- nos i trobant-nos amb nous patrocinadors privats. L’espai Princesa 2.0 torna a ser part d’Intramurs, i la nostra seu d’operacions, lloc des del qual es cou i pren forma el fes- tival. També l’Iber és part activa i se suma al nostre projecte de dinamització cultural. El centre històric torna a convertir-se en protagonista de nombroses activitats que van des d’art mural a poesia, passant per dansa, exposicions, música en directe, apa- radors o activitats infantils. Tot al carrer, les places, els balcons, els parcs, els solars i els espais en desús que rehabilitem i obrim per a l’ocasió. Novament hem tornat a sentir el batec d’un barri, les ganes de la gent per re- petir l’experiència de l’any passat i la neces- sitat de seguir treballant en aquesta línia.

Entre els artistes convidats volem destacar a Isidoro Valcárcel Medina, Monique Bas- tiaans, Boa Mistura o Democracia. A més, comptem amb els artistes de convocatòria, més de 300 propostes originals i de disci- plines artístiques diverses.

Entre els espais disponibles esperem comp- tar de nou amb el solar al qual anomena- rem Espai Ideo, amb el solar que s’ubica rere la plaça de l’Àngel, el solar de l’IVAM i el solar Corona. També esperem poder realitzar activitats a la plaça del Doctor Collado, plaça del Carme, plaça del Tossal, plaça del Músic López Chávarri, plaça del Correu Vell, plaça de Viriat i com a novetat a la plaça la Verge. També esperem comptar amb la col·laboració del Mercat Central i el Mercat de Mossén Sorell.

Es realitzarà una Ruta d’Aparadors amb uns 50 comerços. D’aquesta manera, bo- tigues d’alimentació, de roba, de decora- ció, òptiques, antiquaris, llibreries, i inclòs farmàcies ens deixen un espai perquè un especialista en aparadors o un artista deixe volar la seua imaginació i monte el seu apa- rador. És una part fonamental del festival, ja que un dels nostres objectius principals és convertir-nos en cohesionadors del barri i implicar al nombre més gran de persones possible, perquè siguen conscients que en- tre tots, si unim forces, podem desenvolu- par un projecte ambiciós, a llarg termini, beneficiós per al conjunt del barri. També hem tornat a comptar amb el suport dels bars, cafeteries i restaurants. Molts d’ells es convertiran de fet en espais expositius. Els tallers d’artistes i galeries d’art tornaran a obrir les seues portes per a mostrar com és un taller per dins. En alguns es realitzaran activitats del festival. Una altra de les parts vertebrals del festival torna a ser la dedica- da als més xicotets, Mini-Intramurs.

Presentem nova imatge, una diana, que re- presenta els cercles concèntrics, el significat de donar en el clau, en el centre de la diana. La imatge és obra de Concierto Gráfico.

Atents amb el que es cou dins els murs…

Gloria Gallo

També pot interessar-te