Pepper Drake

BE cuina · maig 2015

Pepper Drake
Cocktail per Sergio Lerma de Café London

Dificultat Fàcil
Temps 10 minuts
Nombre de bevedors 1
Ingredients
60 ml. de rom Zacapa
20 ml. de xarop de canella i pebres
40 ml. de suc de llima
Herba-sana
Canella en brut
Ginger ale Fever-Tree
Una mica de pebre de Caiena

Foto: Caixa Fosca

Valencià

El primer nom que se li dóna al famós còctel d’herba-sana, rom i llima va ser drakecito en honor a Francis Drake, corsari que oferia als seus marins un combinat d’aiguardent, herba-sana i llima, amb l’objectiu de combatre l’escorbut, ja que la llima és un cítric ric en vitamina C.  

Pepper Drake, versió del mojito clàssic que busca compensar l’acidesa del cítric del còctel original, substituint la major part del sucre pel pebre de Caiena i el xarop de canella i pebres, aconseguint així un contrast entre el picant i la frescor de l’herba-sana.

Molt recomanable com a aperitiu o per a maridar carn de sabor intens.  

Pas 1 Palmejar l’herba-sana i introduir-la en el got junt amb el suc de llima, el xarop i el rom i, a continuació, remoure.

Pas 2 Afegir la canella en brut perquè comence a infusionar en el líquid.

Pas 3 Omplir el got amb gel fins a la vora.

Pas 4 És moment d’afegir el pebre de Caiena, l’ingredient estrela d’aquesta copa. Tenint en compte que és un picant relativament potent, seria preferible començar amb molt poca quantitat.

Pas 5 Omplir la copa amb Ginger ale.

Pas 6 Decoració i complement aromàtic. Al costat de la punta de la canella col·locarem uns fulls d’herba-sana, posant la palleta prop perquè amb cada glop respirem les aromes de les espècies.

El nostre còctel ja està llest per a beure. Si es considera que no està el prou picant se li pot afegir més pebre de Caiena.

Castellà

El primer nombre que se le da al famoso cocktail de hierbabuena, ron y lima fue drakecito en honor a Francis Drake, corsario que ofrecía a sus marinos un combinado de aguardiente, hierbabuena y lima, con el fin de combatir el escorbuto ya que la lima es un cítrico rico en vitamina C.

Pepper Drake, versión del mojito clásico que busca compensar la acidez del cítrico, del cocktail original, sustituyendo la mayor parte del azúcar por la cayena y el sirope de canela y pimientas, consiguiendo así  un contraste entre el  picante y  la frescura de la hierbabuena.

Muy recomendable como aperitivo o para maridar carne de sabor intenso

Paso 1

Palmear la hierbabuena e introducirla en el vaso junto con el zumo de lima, el sirope y el ron y a continuación remover.

Paso 2

Añadir la rama de canela para que empiece a infusionar en el líquido

Paso 3

Llenar el vaso con hielo hasta el borde

Paso 4

Es momento de añadir la pimienta de cayena, el ingrediente estrella de esta copa.

Teniendo en cuenta que es un picante relativamente potente, sería preferible empezar con muy poca cantidad.

Paso 5

Rellenar la copa con ginger ale

Paso 6

Decoración y complemento aromático, junto a la punta de la canela colocaremos unas hojas de hierbabuena , poniendo la pajita cerca para que con cada trago respiremos los aromas de las especias.

Nuestro cocktail ya está listo para tomar, si se considera que no está lo suficientemente picante se le puede añadir más cayena.

També pot interessar-te