Guarderia A.I.S.O.

BE conta · març 2015

Benimaclet Conta
Un barri que conta la seua pròpia història
benimacletconta.com

Podreu trobar aquest lloc a…
Escola Infantil Bressol
Carrer de la Providència, 6

Text facilitat per:
Manuel Cerdá / AAVV de Benimaclet

Valencià

A principis de 1975, un grup de veïns de Benimaclet (que feia un any havien iniciat un projecte quasi clandestinament, l’Associació de Veïnes i Veïns de Benimaclet), s’assabentaren de la possibilitat de legalitzar-se com a sucursal de l’Institut Social Obrer de València, a l’axopluc d’un sector “pro-democràcia de l’Esglèsia Catòlica”. Realitzats els tràmits necessaris s’ubicaren en l’actual domicili de l’Escoleta.

Donades les característiques del local, casa gran del casc antic amb un gran pati-corral i uns quants arbres (figuera, magraner), es va pensar en fer-lo servir també de guarderia, considerant que era una de les necessitats socials prioritària. Amb l’ajuda desinteressada de Rafael Arce es portaren a terme les reformes necessàries . El 18 de setembre de 1975 es va obrir la guarderia per al primer grup de xiquetes i xiquets d’u a quatre anys. Es va contar amb la col.laboració de mestres vinculades a l’AAVV i que participaren en el projecte conjunt. La guarderia A.I.S.O. Va estar referent amb un projecte educatiu ben diferenciat de les guarderies del moment. Un altre fet d’importància que es va donar entre aquestes parets d’una antiga casa foren els “Cursos Carles Salvador ” del quals els seu primer professor i veí de Benimaclet es diu que va ser Antoni Viñas Almenar.

La guarderia tenia dependència legal d’A.I.S.O. Fins el naixement del Patronat Municipal d’Escoles Infantils, cap als anys setanta, per impuls dels col.lectius ciutadans dels barris de l’extrarradi de la citutat. Per tal de formar part del Patronat calia constituir-se en cooperativa sense ànim de lucre. La primera escriptura notarial amb les persones que la fundaren data del 21 de juliol de 1982, passant a nomenar-se Escola Bressol Benimaclet Cooperativa Veïnal.

Actualment, la cooperativa continua funcionant com S.C.V. Escola Bressol-Benimaclet.

Castellà

A comienzos del año 1975, un grupo de vecinos del barrio (que un año antes habían creado la Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet, aún de forma semiclandestina) obtuvieron la información de que podrían legalizarse como una sucursal del Instituto Social Obrero de Valencia, al amparo de un sector “pro-democracia” de la Iglesia Católica. Interesados en legalizarse, realizaron los trámites necesarios, buscaron un local y se ubicaron finalmente donde se encuentra en la actualidad.

Como el bajo era bastante espacioso, incluso contaba con un patio interior con tres árboles, la A.VV. pensó que también podía servir de guardería, ya que esta era una de las grandes necesidades sociales que existían en aquel tiempo en el barrio. Con la importantísima ayuda que les prestó Rafael Arce, totalmente desinteresada, se llevaron a cabo las reformas necesarias para tal fin.

El 18 de septiembre de 1975 se abrieron las puertas de la guardería para el primer grupo de niñas y niños de uno a cuatro años. La guardería A.I.S.O fue un referente de modelo educativo en un tiempo en que las guarderías eran mayoritariamente “aparcamientos de niños”. También recuerdan que en este edificio se dieron las primeras clases de valenciano, llamados “cursos Carles Salvador” y dicen que su primer profesor fue el vecino de Benimaclet Antoni Viñas Almenar.

La guardería dependió legalmente de A.I.S.O hasta que a finales de la década de los setenta nació, por impulso de colectivos ciudadanos de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, el Patronato de Escuelas Infantiles. Para poder adscribirse al Patronato se debía constituir en cooperativa sin ánimo de lucro. La primera escritura notarial con las personas que fundaron la cooperativa es del 21 de julio de 1982, momento en el que pasa a denominarse Escola Bressol Benimaclet Cooperativa Vecinal.

En este momento, la cooperativa continúa funcionando como S.C.V. Escola Bressol-Benimaclet.

També pot interessar-te