Mario Zamora

Artista del mes · febrer 2015

Entrevista a Mario Zamora
per Julia Reoyo i Sven Schwinning

Valencià

Quan vas començar a fer fotografia? Vaig començar quan es van popularitzar les càmeres digitals a Espanya, però no ho vaig prendre seriosament fins el 2008, després d’un viatge a Itàlia en el que vaig poder provar algunes càmeres més avançades i començar a entendre realment la tècnica i les possibilitats fotogràfiques. La fotografia com a mitjà i forma d’expressió seguia sense entendre-la en la seua complexitat fins que vaig cursar el primer màster en l’escola de fotografia BlankPaper València, ara escola online.   

Com ha sigut la teua evolució com a fotògraf? Vaig partir d’un estil molt superficial i figuratiu, en el que entenia les imatges com a elements aïllats, amb propòsits fonamentalment estètics, que va ser i continua derivant en un estil més abstracte i conceptual en el que l’addició de les imatges proporciona un estat i/o un discurs. Ara crec que la fotografia, com tot tipus d’art, ha de posseir abans que res, una intenció política i moral.

En quin/s projecte/s estàs treballant actualment? Estic tractant de publicar un projecte, en forma de llibre, basat en la Unitat d’Intervenció Policial i la utilització de la violència com a forma repressiva, al mateix tems que estic començant un altre sobre la figura de la corporació i els seus impactes mediambientals. Ambdós estan englobats en un projecte a llarg termini sobre els elements principals del poder.

Quina és la teua manera d’abordar un projecte personal? Solen nàixer d’una incomoditat o una inquietud, per a convertir-se en una idea (basada en una connexió entre un tema i un tractament tècnic). Després ve la creació d’imatges, l’acumulació, la convivència amb elles, fins que la majoria desapareixen i tot torna a començar. De vegades, el procés és menys cerebral i són les idees les que naixen de les imatges.

Què opines del panorama fotogràfic a València? Sóc prou pessimista respecte d’això i crec que hi ha molt per fer, és molt difícil trobar una oferta de qualitat en la ciutat, malgrat la gran quantitat de professionals que hi ha al voltant. De totes maneres, hi ha molta gent convençuda que no deixa de treballar i espere que a poc a poc, vagen sorgint relacions i espais que siguen capaços de mostrar la riquesa fotogràfica que s’està generant durant els últims anys.

Què és el que t’interessa de la fotografia? Principalment, m’atrauen les seues limitacions i la seua joventut com a disciplina, crec que les dos coses converteixen a la fotografia en un camp d’investigació realment interessant. També la possibilitat d’apropar-te a altres mons i ser testimoni d’altres formes d’entendre la vida. La càmera obri portes que, d’una altra manera, resultarien prou inaccessibles.  

Castellà

¿Cuando empezaste a hacer fotografía?
Empecé cuando se popularizaron las cámaras digitales en España, pero no lo tomé en serio hasta 2008, tras un viaje a Italia en el que pude probar algunas cámaras más avanzadas y empezar a entender realmente la técnica y las posibilidades fotográficas. La fotografía como medio y forma de expresión seguía sin entenderla en su complejidad hasta que cursé el primer máster en la escuela de fotografía BlankPaper Valencia, ahora escuela online.

¿Cómo ha sido tu evolución como fotógrafo?
Partí de un estilo muy superficial y figurativo, en el que entendía las imágenes como elementos aislados, con propósitos fundamentalmente estéticos, que fue y sigue derivando en un estilo más abstracto y conceptual en el que la suma de las imágenes proporciona un estado y/o un discurso. Ahora creo que la fotografía, como todo arte, debe poseer ante todo, una intención política y moral.

¿En que proyecto/s estas trabajando actualmente?
Por un lado, estoy tratando de publicar un proyecto, en forma de libro, basado en la Unidad de Intervención Policial y la utilización de la violencia como forma represiva, a la vez que estoy comenzando otro sobre la figura de la corporación y sus impactos medioambientales. Ambos están englobados en un proyecto a largo plazo sobre los elementos principales del poder.

¿Cual es tu manera de abordar un proyecto personal?
Suelen nacer de una incomodidad o una inquietud, para convertirse en una idea (basada en una conexión entre un tema y un tratamiento técnico). Después viene la creación de imágenes, la acumulación, la convivencia con ellas, hasta que la mayoría desaparecen y todo vuelve a empezar. En ocasiones, el proceso es menos cerebral y son las ideas las que nacen de las imágenes.

¿Que opinas del panorama fotográfico en valencia?
Soy bastante pesimista al respecto y creo que hay mucho que hacer, es muy difícil encontrar una oferta de calidad en la ciudad, pese a la gran cantidad de profesionales que hay alrededor. De todos modos, hay mucha gente convencida que no deja de trabajar y espero que poco a poco, vayan surgiendo relaciones y espacios que sean capaces de mostrar la riqueza fotográfica que se está generando durante los últimos años.

¿Qué es lo que te interesa de la fotografía?
Principalmente, me atraen sus limitaciones y su juventud como disciplina, creo que ambas cosas convierten a la fotografía en un campo de investigación realmente interesante. También la posibilidad de acercarte a otros mundos y ser testigo de otras formas de entender la vida. La cámara abre puertas que, de otro modo, resultarían bastante inaccesibles.

També pot interessar-te