Autoconeixement Corporal i Sòl Pelvià

BE aprén · febrer 2015

Taller intensiu d’Autoconeixement Corporal i Sòl Pelvià
Dissabtes 7 i 21 de febrer 2015 de 16:30-20:30

La Alegre Conchita
C/Sant Esperit 8 Benimaclet, València

Reserves
info@laalegreconchita.com
655 64 15 15

Text: Elena Mendieta i Raquel Lobato
laalegreconchita.com

Valencià

Des de fa ja alguns anys hem començat a escoltar la importància del sòl pelvià en la prevenció de la incontinència urinària sobretot en les dones amb l’ús de les boles xineses. La nostra proposta formativa vol anar més enllà, perquè el nostre sòl pelvià continua sent un gran desconegut. Què és? Com funciona? Què implicacions té el nostre sòl pelvià respecte de la resta del nostre cos? Com afecta el funcionament del nostre sòl pelvià a la vivència de la nostra sexualitat? Totes aquestes preguntes i algunes més són les que treballarem en el taller.

Som un cos, habitem, ens expressem i sentim amb ell i en ell. Aprendre a escoltar-ho, sentir-ho i cuidar-ho significa que estem cuidant de nosaltres mateixes. Que estem cultivant qui som.

I saber qui som ens situa en el centre del nostre relat, de la nostra història. El nostre sòl pelvià se situa també al centre del nostre cos… Prendre consciència d’ell, sentir-ho, moure-ho, rebaixar-ho i aprendre a cuidar-ho ens farà protagonistes de la nostra qualitat de vida i de la cerca de solucions a possibles dificultats presents i/o futures.

És per això que dues fisioterapeutes i una sexòloga s’alien per a oferir un espai d’aprenentatge i cultiu de la nostra consciència corporal i sòl pelvià. D’una banda, el treball fisioterapèutic estarà dirigit a prendre consciència de la nostra musculatura pelviana, a través d’exercicis pràctics i la visualització de l’anatomia pelviana I per altra banda, el treball sexològic per a comprendre com les dificultats en la zona pelviana afecten la vivència de la nostra sexualitat, així com afavorir eines per beneficiar l’atenció del sòl pelvià.

El taller es desenvoluparà en dues sessions combinant part teòrica amb pràctica. En una de les sessions, les fisioterapeutes podran realitzar una valoració del sòl pelvià de cadascuna de les participants, si així elles ho desitgen, i conéixer l’estat de la seua musculatura pelviana.

El taller està dirigit a tot tipus de dones, des de l’adolescència, postpart, maduresa i per a totes aquelles dones que vulguen augmentar eixa consciència, el seu mapa sensorial i eròtic i treballar des d’una perspectiva del coneixement personal. Serà un espai per a reforçar coneixements ja adquirits i poder resoldre aquells dubtes respecte a la musculatura pelviana.

Castellà

Desde hace ya algunos años hemos empezado a escuchar la importancia del suelo pélvico en la prevención de incontinencia urinaria sobre todo en las mujeres con el uso de las bolas chinas. Nuestra propuesta formativa quiere ir más allá, porque nuestro suelo pélvico sigue siendo un gran desconocido: ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué implicaciones tiene nuestro suelo pélvico con respecto al resto de nuestro cuerpo? ¿Cómo afecta el funcionamiento de nuestro suelo pélvico a la vivencia de nuestra sexualidad? Todas estas preguntas y algunas más son las que trabajaremos en el taller.

Somos un cuerpo, habitamos, nos expresamos y sentimos con él y en él.. Aprender a escucharlo, sentirlo y cuidarlo significa que estamos cuidando de nosotras mismas. Que estamos cultivando quienes somos.

Y saber quiénes somos nos sitúa en el centro de nuestro relato, de nuestra historia. Nuestro suelo pélvico se sitúa también en el centro de nuestros cuerpos…Tomar conciencia del mismo, sentirlo, moverlo, relajarlo y aprender a cuidarlo nos hará protagonistas de nuestra calidad de vida y de la búsqueda de soluciones a posibles dificultades presentes  y/o futuras. 

Es por ello que dos fisioterapeutas y una sexóloga se alían para ofrecer un espacio de aprendizaje y cultivo de nuestra conciencia corporal y suelo pélvico. Por un lado, el trabajo fisioterapéutico estará dirigido a tomar conciencia de nuestra musculatura pélvica, a través de ejercicios prácticos y visualización de anatomía pélvica. Y por otro, el trabajo sexológico para comprender cómo las dificultades en la zona pélvica afectan a la vivencia de nuestra sexualidad, así como favorecer herramientas para favorecer el cuidado del suelo pélvico.

El taller se desarrollará en dos sesiones combinando parte teórica con práctica. En una de las sesiones, las fisioterapeutas podrán realizar una valoración del suelo pélvico de cada una de las participantes si así ellas lo desean y conocer el estado de su musculatura pélvica.

El taller está dirigido a todo tipo de mujeres desde la adolescencia, post-parto, madurez y para todas aquellas mujeres que quieran aumentar esa consciencia, su mapa sensorial y erótico y trabajar desde una perspectiva del conocimiento personal. Será un espacio para reforzar conocimientos ya adquiridos y poder resolver aquellas dudas con respecto a la musculatura pélvica.

També pot interessar-te